תוכן העניינים

עמוד:11

. 4 בן סירא . 5 411 מסכת אבות 416 פרק ד : המשל וסוגי חכמה אחרים 419 . 1 תכונותיו של המשל . 2 419 הפאבולה ומשל הציטוט . 3 425 החידה ומאמר הסדרה 431 . 4 מאמר הספורות 435 פרק ה : החכמה האלוהית 438 . 1 החכמה כתכונה אלוהית . 2 438 החכמה - מתת אלהים ; חכמים נביאים . 3 440 חכמה אלוהית וחכמת אדם : הפולמוס . 4 443 חכמת אלהים הופכת כיתתית 446 אחרית דבר 450 מפתחות 453 מפתח המקורות 455 מפתח מחברים , עורכים ומתרגמים 494 לוח קיצורים 500

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר