תוכן העניינים

עמוד:10

חלק רביעי : השירה המזמורית פרק א : השירה המזמורית וספר תהלים 305 . 1 השירה המזמורית והיקפה . 2 305 תהלים - חמשת ספריו ; הפסלטריון האלוהיסטי . 3 308 קבצים במזמורי תהלים ; הסידור האסוציאטיבי . 4 311 המזמורים האלפבתיים ונוסחם 315 . 5 הנוסח בספר תהלים 319 פרק ב : תולדות הספרות המזמורית 326 . 1 תפיסת המסורת וקשייה . 2 326 הביקורת ההיסטורית במאה התשע עשרה . 3 330 האסכולה של גונקל : סוגים ספרותיים ומקומם בחיים . 4 336 ביקורת על גונקל ; המורשה השמית מערבית 344 . 5 מזמורי המלכת ה ; ' השערת מובינקל . 6 348 תיארוך מזמורים על פי לשונם 354 פרק ג : בחינות ספרותיות בשירה המזמורית . 1 358 המזמורים כמבע של דמיון יוצר . 2 358 השיטה הכוליית על פי מאיר וייס . 3 365 הערכת המבע הספרותי על פי א"ל שטראוס 373 חלק חמישי : ספרות החכמה פרק א : חכם וחכמה בתקופת המקרא 379 . 1 חכם וחכמה במקרא ; הרטוריקה . 2 379 התועלתנות . 3 381 חכמה ומוסר . 4 384 החכמה ומורשת ישראל 387 פרק ב : החכמים ותולדות ספרות המשלים 390 . 1 החצר והערים . 2 390 הפתגם העממי ועיבודיו . 3 391 העצה . 4 395 פיתוחם של משלים . הנאום , הוויכוח 396 פרק ג : מן המשלים אל האסופות 400 . 1 יצירת האוספים וסידורם בספר משלי . 2 400 עריכת ספר משלי . 3 405 קהלת 408

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר