תוכן העניינים

עמוד:8

חלק שני : הספרות ההיסטורית מבוא : הספרות ההיסטורית 121 פרק א : הסוגים הספרותיים בנביאים ראשונים 124 . 1 היסטוריה וסוגים ספרותיים אחרים . 2 124 סיפורי עם : אנקדוטות , מעשיות , אגדות משפחה , עלילות השבטים , אגדות גיבורים . 3 125 יצירות מחצר המלך ו רשימות שרים , רשימות מנהל , ספרי שנים , היסטוריה . 4 132 יצירות מחוגי המקדש והכהונה : אגדות קודש והיפוכן ' , צדקות ה , " כרוניקות מקדש . 5 140 סיפורים של תלמידי הנביאים : לגנדה , היסטוריוגראפיה , ביוגראפיה , פרדיגמה ופראבולה 144 פרק ב : נביאים ראשונים - דרך חיבורם 148 . 1 שאלת האחידות והרצף . 2 148 השערת התעודות ושקיעתה 149 . 3 ההשערה בדבר החיבור המשנה תורתי . 4 150 החיבור האפרתי והחיבורים המשנה תורתיים ; שיטותיהם . 5 154 פרקי שאול ודוד . 6 161 סידור נביאים ראשונים 164 פרק ג : ההיסטוריוגראפיה המאוחרת . 1 167 ספר דברי הימים - זמן חיבורו 167 . 2 ספר דברי הימים : מקורותיו , מהימנותו , מגמותיו . 3 171 ספר עזרא נחמיה . 4 177 עזרא נחמיה ודברי הימים . 5 181 זיכרונות נחמיה ; סוף ההיסטוריוגראפיה הישראלית 184 פרק ד : הסיפורת המאוחרת . 1 188 אירוסי רבקה וגאולת רות 188 . 2 הכרם של נבות והפרדס של שושנה . 3 194 מילה בשכם ומזבח על הירדן . 4 199 דוד וגלית , אחאב ובן הדד . 5 204 דניאל ונבוכדנצר , ירמיהו ונבוזראדן . 6 211 מגילת אסתר 220

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר