פנינה פרי מבוא - חינוך בחברה רבת תרבויות פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים תרבותיים

עמוד:11

גם כאשר הציונות הכריזה על מרידתה ביהדות המסורתית ונטלה על עצמה להגשים את החזון המשיחי , את הגאולה הלאומית ללא האלוהים , היא לא נטשה את היהדות . הציונות שמרה על הסמלים ועל מיתוסים שהיו טבועים בזיכרון הקולקטיבי היהודי , כולל חגים ומנהגים ( פורמן . ( 2004 , אפילו אצל החרדים שהטיפו להחרים את העברית לטובת היידיש , מתחזקת הנטייה לדבר עברית ( בן רפאל . ( 1998 , מצד שני , מעבר להסכמה על מרכזיות היהדות מתקיימות פרשנויות שונות לגבי תוכנה של חברה זו . מתחזקות הגדרות הנשענות על בסיס זהות אתנית נפרדת , בשם הקבוצה , הקוראות תיגר לפרשנות של הגדרת "מדינת ישראל . " קבוצות שונות מעניקות פירוש שונה לגבולות הקולקטיב , לדמותו של היחיד בו ולמוקדי הסולידריות בתוכו . ריבוי תרבותי וחברתי מנציח פלורליזם ולא שוויון בין הקבוצות . לעומת "חברה הטרוגנית פלורליסטית" המתבססת על שוני בין הקבוצות , אך לא מאפשרת לגיטימציה של קבוצות שונות להיות מי שהן , הרי חברה רב תרבותית בעצם הגדרתה , קוראת לשוויון מלא . דמוקרטיה לאומית ודמוקרטיה רב תרבותית עצם הגדרת ישראל כ"מדינה לאומית" ( המכונה גם "דמוקרטיה אתנוקרטית ( " סותרת את היסודות של הגדרת "דמוקרטיה רב תרבותית . " הדמוקרטיה הרב תרבותית צמחה על רקע אי הנחת , התסכול והאכזבה של קבוצות מיעוט מהמדינה הדמוקרטית הליברלית . חברי קבוצות המיעוט טוענים , שהמדינה המודרנית הליברלית מעצם הגדרתה מעניקה יתרון ומבטאת תרבות שלטת " . הרצון הכללי" ( בלשונו של רוסו ב"אמנה החברתית - ( " דהיינו התפיסה הערכית של החברה המבקשת להשפיע על דמות החברה - משקפת תמיד תרבות שלטת . תמיר , 1998 ) עמ' ( 83-82 טוענת , שחברי קבוצות מיעוט , למרות היותם אזרחי המדינה , ניצבים בפני "שתי חלופות אכזריות . 1 : " שמירת זהותם התרבותית תגרום להם "להישאר בשולי החברה . 2 ; " לחלופין , השילוב יתקיים תוך כדי היטמעות תרבותית . לכן , כדי שכל התרבויות יוכלו לממש את הזכויות התרבותיות באופן שווה , צריכות כולן להסכים על זכויות תרבותיות שיתוספו "לרשימת הטובין הראשוניים . " יונה , 1998 ) עמ' ( 263-238 מבקש לקיים בישראל מערכת רב תרבותית שאינה מערבית באופייה , כזו שתחייב הסדרים מוסדיים הבאים לענות על הרצון של הציבור המזרחי או חלקים ממנו , להעניק ביטוי לייחודו התרבותי ולטפחו . מבחינה חברתית ופוליטית , אך בעיקר חינוכית , הדבר יתאפשר תוך יסוד מרכזים ללימוד המורשת המזרחית על שלל גווניה , הקמתם של מפעלי תרבות , מתן ביטוי לאמנות היונקת את השראתה מהתרבות המזרחית , מתן עידוד לייסודם של בתי ספר השוקדים לפתח אקלים בית ספרי המייחד מקום מיוחד להיסטוריה ולתרבות המזרחית ( שם , עמ ' . ( 262

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר