הקדמה

עמוד:12

תיאולוגיים פמיניסטיים משלהי המאה העשרים . משום כך , הסתייעות בתאוריות ובספרות פמיניסטיות , המתבוננות בכתובים מנקודת מבט של יחסי הכוח בין גברים ונשים , גבריות ונשיות , מבהירה רבות מן האמירות ומן הבעיות הפילוסופיות והפרשניות העולות בכתביו . יתרה מזו : היא אף מחדדת את תרומתו לפילוסופיה המודרנית היהודית והלא יהודית כאחת כביקורת כוללת של תאוות השלטון . קיימת מידה של הפתעה בהגדרת גורדון כפילוסוף דתי . הפתעה זו נובעת להערכתי משתי סיבות : האחת - רישומו של גורדון בתודעה הלאומית הציונית כהוגה חילוני . אפילו חוקרים כאליעזר שביד , שרה שטרסברג דיין ואברהם שפירא , שקבעו את המתווה של חקר גורדון במסגרת פרשנותה והמשכיותה של השפה הדתית היהודית , נרתעו מלכנותו בפשטות הוגה דעות דתי . גורדון היה , כאמור , אדם והוגה דעות דתי אך לא אורתודוקסי . הוא עצמו והמקורבים לו אף 5 הגדירו אותו כדתי 'לא במובן הרגיל . ' אולם היעדרה של קהילה דתית לא אורתודוקסית חזקה בנוף הישראלי עיצבה מוסכמה המזהה אורתודוקסיה עם דתיות , וגישה לא אורתודוקסית לדת - עם חילוניות . ייתכן שסיבה סוציולוגית זו היא העומדת ביסוד האירוניה המזהה את גורדון עם חילוניות , בניגוד לאורח חייו הדתי הסלקטיבי ( גורדון שמר שבת כל ימיו , אך משלב מסוים התפלל עטוף בטלית ללא תפילין ובערוב ימיו לא הקפיד על מסגרת תפילה מסודרת , ( ואף על פי שכל כתביו הפילוסופיים , שהם יותר ממחצית כתביו , מוקדשים לחיפוש אחר תורת הכרה דתית תקפה נוכח אתגרי הספקנות הדתית בעת החדשה . שם , עמ' ; 77-76 , 55-52 אליעזר שביד , נביאים לעמם ולאנושות , ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , תשנ"ט , עמ' ; 160-144 שרה שטרסברג דיין , יחיד , אומה ואנושות , תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד , ספריית הילל בן חיים , תשנ"ה , עמ' 203 [ להלן - יחיד אומה ואנושות ;[ אברהם שפירא , אור החיים ב'יום קטנות , ' תל אביב : הוצאת עם עובד , תשנ"ו , עמ' 77 [ להלן - אור החיים ב'יום קטנות [ ' ו על תפיסת גורדון כהוגה דעות חילוני ראו : גדעון כ"ץ ' , היסוד החילוני במחשבתו של אהרן דוד גורדון , ' עיונים בתקומת ישראל , 11 תשס"א , עמ' . 485-465 א"ד גורדון לי"ח בתר ( תרע"ז או תרע"ח , ( כתבי א . ד . גורדון , כרך ה , תל אביב : הפועל הצעיר , תרפ"ט , עמ' ] . 61 להל ן - כתבי א"ד גורדון . [ מהדורה זו היא המהדורה הראשונה והמדוייקת ביותר של כתבי גורדון אשר יצאה לאור בחמישה כרכים - בכל שנה כרך - בין השנים תרפ"ה ותרפ '' ט . על אורח חייו הדתי של גורדון ועל פרשנות ההלכה שלו ראו : עינת רמון ' , דת וחיים : חידוש ההלכה והדת היהודית בהגותו של א . ד . גורדון , ' זמנים 72 , ( סתיו , ( 2000 עמ' . 88-76 על איפיוניה של חשיבה דתית אורתודוקסית לעומת חשיבה דתית ליברלית ראו ^ 146 ; 171-172 Harvey , A Handbookof Theological Tenns , New York : Collier Books . 1964 , pp . 144- Van על אפיון שתי גישות דתיות אלו ביהדות המודרנית ראו אליעזר שביד , בין אורתודוכסיה להומניזם דתי , ירושלים : מכון ון ליר בירושלים . 1977 ,

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר