חיים חדשים דת, אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהרן דוד גורדון