פרק א החינוך היהודי בארץ־ישראל במאה ה־19

עמוד:9

פרק א החינוך היהודי בארץ ישראל במאה ה 19 בפרקי ספר זה אתאר את השלבים להנחת היסודות לחינוך העברי לאומי בארץ ישראל , משלהי המאה ה 19 עד מלחמת העולם הראשונה , ליתר דיוק - משנת 1887 עד . 1913 בתקופה קצרה זו , בת 26 שנים , הצליחו המורים החלוצים להניח יסודות לכל שלבי החינוך העברי לאומי - מגן הילדים ועד בתי המדרש למורות ולמורים . כדי להבהיר את החידוש שבמערכת החינוך העברי לאומי ואת המאמץ , שעשו המורים הראשונים במאבקם ב"יישוב הישן , " שהתנגד בתוקף לכל חידוש בתחום החינוך , אקדיש את הפרק הנוכחי לתיאור מצב החינוך היהודי - בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט - במשך המאה ה , 19 עד לראשית החינוך העברי לאומי . ( 1887 ) אני מכנה את החינוך החדש "עברי לאומי , " מפני ששני התארים האלה מאפיינים אותו . הוראת העברית כלשון לאומית , כולל דיבור עברי , הודגשה בו כמטרה לאומית . המורים רצו להשליט את הדיבור העברי בארץ ישראל . מסגרת הספר איפשרה לי לבחור רק שנים עשר מורים חלוצים , שכל אחד מהם תרם תרומה משמעית לפחות להיבט אחד של החינוך החדש העברי לאומי בארץ ישראל , וכולם תרמו לעשיית העברית ללשון החיים בארץ . ברצוני להדגיש , שתרומה זו לא הייתה מפעלו של אדם אחד , בן יהודה , כמקובל עדיין על רבים . אמנם היוזמה יצאה מירושלים , מבךיהודה ועמיתיו , אבל מי שהגשימו מטרה זו היו המורים החלוצים , שבנו מערכת חינוך עברי לאומי לשלביה ; מגן

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר