תוכן העניינים

עמוד:6

פרק ח ישראל טלר - אבי הדקדוק הארץ ישראלי 83 פרק ט שמחה וילקומיץ - חלוץ החינו ך לחקלאות בארץ 94 פרק י חיים אריה זוטא - מעצב החינוך היסודי בארץ 05 ו פרק יא יהודה מטמון ( מטמן ) כהן - אבי החינוך התיכון בארץ ישראל 7 ו 1 פרק יב ניסן טורוב - "מורה המורים" 129 פרק יג ברל כצנלסון - מנחיל הלשון העברית למבוגרים 141 אחרית דבר 152 ביבליוגרפיה נבחרת 155 מפתח 159

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר