תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר פרק k החינוך היהודי בארץ ישראל במאה ה 9 19 פרק ב דויד יודילוביץ - חלוץ ההוראה בעברית במושבות 19 פרק ג יהודה גרזובסקי ( גור ) - מאבות "עברית בעברית" וספרות ילדים בעברית 30 פרק ד דויד ילין - מאבות "עברית בעברית" ומורה המורים 40 פרק ה יצחק אפשטיין - מאבות "עברית בעברית" 50 פרק ו אסתר שפירא - הגננת העברייה הראשונה בארץ ישראל 61 פרק ז זאב יעבץ - חלוץ החינוך העברי הדתי לאומי בארץ ישראל 72

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר