הקדמה

עמוד:10

העברי , שכן אין דומה המקור לתרגום : כל מי שהתייסר ביסורי תרגום - יבין לרוחי . כן נדמה לי , שבהופיעם יחד , מצביעים המאמרים על מגמות וכיוונים , החומקים מעיניו של קורא המאמר היחיד . האם יש בסוגיות העבר כדי להאיר את מצוקות ההווה ? ספק . אולם דומה שמצוקות ההווה עשויות לסייע לנו לראות ראייה מחודשת סוגיות מסוימות של העבר , או לפחות להביאן לתודעתנו . אם יימצא קורא אשר ימצא דרך להמשיך את ההליכה על קו האופק - יהיה זה מעל ומעבר לציפיותי . תודתי נתונה לאהוביה מלכין , שאלמלא תמיכתו ועידודו ספק אם כרך זה היה רואה אור . הוא גם ערך את הספר בקפידה ובאהבה ; לרות ברי , שעשתה נפלאות בהקלדת המאמרים ; לאילן גל פאר ממכון לבון , שסייע באיתור פרטים נידחים ; לעירית קינן ולאסנת שירן , שעזרו לי באיסוף החומר למאמרים אחדים ; לאלי שאלתיאל , שטרח הרבה בהבאת הספר לדפוס ובעיצובו הסופי . א . ש . אוניברסיטת תל אביב , ראש השנה תשמ"ט .

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר