הקדמה

עמוד:9

אילן גדול להיתלות בו . הרלטיביזם המוסרי , שהיה נתעב בעיני אנשי ארץ ישראל העובדת בתחום היחסים בין אדם לחברו , היה מתק בל על דעת רבים מהם כאשר הועתק לתחום יחסי מעמדות ואומות : כשחוטבים עצים עפים שבבים , כך ברוסיה וכך גם בארץ ישראל . כפיפת היחיד והחברה למטרה העליונה - במקרה שלנו , הגשמת הציונות - היתה גורם יצירתי מן המעלה הראשונה בתהליך בניין הבית הלאומי . מצד שני , היא הביאה להתייחסות אינסטרומנטלית , נטולת קורטוב של חמלה , כלפי היחיד ואושרו , ואף כלפי קבוצות חברתיות שלמות . יחסן של תנועות ארץ ישראל העובדת לבעיית הגולה , ובמיוחד לשארית הפליטה , חושף רובד זה של האתוס המהפכני . זה שנים שאני נתונה לקסמו של האתוס המהפכני כנושא מחקר . נראה לי שבדיקתו , יותר מאשר בדיקתה של אידיאולוגיה זו או אח רת , יכולה לשמש מפתח לסוגיות מרכזיות בחקר תולדות הישוב . המאמרים הכלולים בכרך זה מאירים היבטים שונים של אתוס זה והשלכותיו . אין הם ממצים את הנושא . יש בכוונתי להרחיב את היריעה בשני ספרים שאכתוב , האחד - על המורשת הרוסית של התנועה הציונית ; והשני - על יחסה של התנועה הציונית לשימוש בכוח . רוב המאמרים נכתבו בחמש השנים האחרונות . מי שירצה למצוא בהם את השפעת התקופה - לא יתקשה בכך : אמנם , במלאכת המח קר מצווים אנו על שמירת ריחוק ממושא מחקרנו , אולם טבעי הדבר שבחירת נושאי המחקר תהא מושפעת מדילמות ההווה . עם זאת , חקר האתוס המהפכני מלווה אותי מאז מחקרי הראשון , על "גדוד העבודה" , ( 1967 ) שגרסה חדשה שלו מופיעה בכרך זה . גם הנושא של קסם האלימות משך אותי מזמן , כפי שמעיד מאמרי על הוויכוח הפנימי במפא"י על השימוש באלימות ( שנכתב בשנת , 1974 וראה אור בהציתות הי , תל אביב . ( 1977 , מאמרים נוספים שכבר נתפרסמו הם "בין לאומיות ללאומנות" ו"רומנטיקן של יום קט נות , " שנדפסו בשעתו בזכר . המאמר "ציונות ומשיחיות מדינית" הופיע בתמורות בהיסטוריה היהודית החדשה ( קובץ מאמרים לכבודו של שמואל אטינגר , ירושלים , תשמ"ח . ( כל המאמרים עברו עריכה מחדש . שאר המאמרים - חלקם הופיע באנגלית , חלקם עומד להופיע . זוהי גרסתם המקורית , וביקשתי להביאה לפני הקורא

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר