מבוא

עמוד:12

שלהם : העצמה מאפשרת לבטא רגישות לפרט , ויחד עם זאת לשאוף לשינוי מבנה החברה . המושג משמש , אם כן , אלטרנטיבה לרעיונות קיצוניים יותר , ומקובלים פחות על הזרם המרכזי בחברה המערבית . הוא משרת גם את הזרם המרכזי , בי הוא מרענן רעיונות ליברליים חשובים לו , שהפכו לקלישאות ואיבדו בשל כך מערכם המוסרי , כמו "כבוד האזרח" ו"אחריות חברתית . " האידיאולוגיה של העצמה משתלבת , אם כן , בהשקפות חברתיות , שנחשבו מאז ומתמיד כמנוגדות זו לזו , מגשרת ביניהן ומעדנת את מושגיהן המרכזיים . העצמה כהשקפת עולם , מקבלת השראתה מן הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית , במיוחד מניטשה ומאלבר קאמי , והיא קרובה ברוחה גם למרטין בובר . בתחום הפסיכולוגיה , היא בעלת זיקה חזקה לפסיכולוגיה ההומניסטית , בעלת הבסיס האקזיסטנציאליסטי , של ויקטור פרנקל , קרל רוגירס ורולו מאי . הגישה הקיומית אומרת שאנשים זקוקים לחופש ולבחירה למרות , ואולי דווקא בשל , הידיעה הוודאית כי גורלם נחרץ למות . משמעות הזמניות והחלקיות של החיים היא ש"אמיתות" הן יחסיות ואסור לקבל אותן כדוגמה . המחויבות והאחריות של אנשים כלפי העולם נוצרת כתוצאה מפיתוח יכולות , ולא להיפר . יכולות אלה הן יותר מאשר מיומנויות טכניות , הן חיפוש אחר משמעות חיינו , מתוך מודעות לצרכים שלנו , ומתוך רגישות לצרכי אחרים . במשמעותה המקורית העצמה היא יפוי כוח - אישור לפעול בשם החברה , מעין האצלת סמכויות במישור החברתי והאישי . העצמה מסמלת אנרגיה שקיימת בשפע ולא נלקחת בכוח , היא מבטאת תהליך חברתי שוטף , ולא התרחשות חד פעמית . נעשה מאמץ פרשני מצד הכותבים לפרק מן המושג משמעויות מהפכניות מאיימות , ולהציגו כתביעה לזכויות אזרח וכהתנגדות דמוקרטית , לגיטימית לקיפוח , וכן להציע את החלתו כמדיניות מאקרו חברתית . עם זאת , ברור שכמו בכל תהליך של שינוי ושל השתתפות ביחסי העוצמה , קיים גם בהעצמה פוטנציאל לא מבוטל של קונפליקט . העצמה מוצגת כתהליך טבעי , שמעוגן ביישות האנושית וביחסים חברתיים נורמטיביים : יותר שליטה בחיים ובסביבה , היא מרכיב חשוב בחיי כל אדם , ואזרחים השולטים בחייהם ושותפים לקבלת ההחלטות באשר לעתידם ולסביבתם תורמים תרומה חשובה לחברה הדמוקרטית כולה . משום כך , הפעלת מדיניות מעצימה , שמאפשרת יותר שליטה בחיים , גם מגבירה משאבים - הפרט מרוויח , הקהילה מרוויחה , החברה מרוויחה , הסביבה הפיזית מרוויחה , מוסדות חברתיים מרוויחים - מצב של רווח לכולם חינו תוצאה רצויה בכל מובן אפשרי .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר