ד"ר שבח אדן / זכות ומחויבות לחנך לערכים

עמוד:7

הפתרון שניתן על ידו הוא המסגרת החינוכית על חוקיה המחייבים במידה שווה גם את החניך וגם את המחנך . המטרה היא אמנם עצמאות הילד , אך הדרך היא גילוי אפשרויות חדשות מפעם לפעם , שדרכן יוכל הילד לבטא את יזמתו ולהתקרב למטרה . קורצ'אק האמין בהבנה עם החניך , הוא האמין , שניתן להגיע אתו להסכמה . אם בין מחפשי הפשרות שבין שתי הגישות הקוטביות קרוב יותר דיואי לפאידוצנטרים , הרי שקורצ'אק שם דגש רב יותר על איזון הזכויות והחובות ועל מסגרת חיים מחייבת כגורם מחנך ראשון במעלה . בישראל מיוצגים העקרונות של הפאידוצנטריזם בנוגע לחינוך לערכים על ידי סי יזהר . דעותיו פורסמו בשני ספרים . ( 1984 , 1974 ) , למרות ניסוחיו הקיצוניים הרי גישתו של יזהר אופיינית למחנכים מחפשי הפשרה . ס' יזהר כופר בזכותו של אדם להטיל את דעתו על אדם אחר , כדי להפכו לבן אדם בהתאם להשקפותיו של המחנך , ללא רצונו והסכמתו של החניך " . האם יש לאדם אחד רשות , ואולי חובה , להטיל על אדם אחר ולהפנים בו , בדרך כל שהיא , אידיאות מכובדות , ולא עוד , שהשכם ככל האפשר ועוד בטרם ידע הלה את נפשו " ? במקום זה סבור יזהר , שיש להתחיל מן האדם ולאפשר לו את ההתפתחות האופיינית והאפשרית בשבילו מהמקום שבו הוא נמצא . בהתאם לגישה זו טוען יזהר ש"החינוך איננו כעת בשביל אחר כך ... הוא כעת בשביל כעת . " בהתאם לכך עובר הדגש מההישג המצופה אל עצם התהליך , התנועה היא אפוא "מכעת אל כעת . " יזהר מרבה להשתמש בניסוחים קיצוניים , אך מדי פעם הוא מאזן אותם על ידי התפשרות עם המציאות , ובכך הוא מתרחק מן העקביים והקיצוניים שבהוגי הדעות מהאסכולה הפאידוצנטרית ) . אגב , בתקופות שונות נקראו חוגים אלו בשמות שונים : ליברלים , פרוגרסיביים , אלטרנטיביסטים וכד ( . ' יזהר אינו שולל השפעה חינוכית , בתנאי ש"הקולט היה מוכן והנקלט היה מזומן . " תשומת לבו העיונית נתונה פחות לתוכן הערכים ויותר לתהליך ההתחנכות . בתהליך זה יש "עידוד הדחייה והבחירה , ואימון בשפיטה ובהעדפה ושקילת נקודות ראות שונות . " יזהר מאמין שתהליך זה "ישאיר את נפשו של הציבור הבוגר גמישה , סקרנית ופתוחה . " אך יזהר אינו מנותק מהמציאות והוא נפגש עם הדור הצעיר הגדל . משום כך הוא מגיע למסקנות , שספק אם הן נגזרות מעמדות הפתיחה שלו . הוא אינו מטיף לנייטרליות של המחנך . יש לו זכות "לעמדה משלו וזכות השפעה לטובתה " ... " המחנך אינו סריס פוליטי " ... " ואינו נקרא לסגור את דעותיו האישיות . " וכל זה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר