תוכן העניינים

עמוד:6

ובאח חלבי , נאוה זוננשיץ , אריאלה פרידמן לשחרר את המדוכאים ואת מדכאיהם מפגשי סטודנטים ערבים ויהודים באוניברסיטת תל אביב 113 נאוה זוננשיין , אחמד חיג'אזי " קבוצת הבית : " המסגרת החד לאומית במפגש היהודי ערבי 131 ובאח חלבי , מינל זק הנחיה בזוג : דיאלוג סימטרי על מציאות א סימטרית 151 מיכל זק , ובאח חלבי השפה כגשר וכמכשול 169

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר