תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 7 ובאח חלב * מפגש יהודי ערבי אחר 9 ובאח חלבי , גאוה זוננשיץ תודעה , זהות ואתגור המציאות גישת העבודה בבית הספר לשלום 16 אייה נזלו קונפליקט ביףקבוצתי והפחתתו פרספקטיבה של הפסיכולוגיה החברתית 28 רמזי סלימאן המפגש המתוכנן במיקרוקוסמוס היבטים פסיכולוגיים חברתיים 47 ובאח חלבי ופאא סחו , מיכל זק בני נוער מתמודדים באומץ עם המציאות המורכבת 67 ובאח חלבי הבניית זהות דרך המפגש עם ה"אחר" קורס הכשרת מנחים 92

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר