תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד

עמוד:11

מקום לפקפק בכך , שבהצטרפותם הכריעו היהודים והשומרונים בי מות אוכלוםיהם את הישוב הנכרי בארץ הכרעה מוחלטת . הקרקע והמבנה הכלכלי יוספוס מעיד עליו , על אספסיינוס , שלאחר החורבן הכריז על אדמות א"י כנכסיו שלו ופקד למוכרן . כיוצא בזה עשה אדרייגוס לאחר חורבן ביתר , לעדותו של אויםיביוס . אין ספק , שמעשים אלו גררו להפקיע הפקעות של ממש קרקעות מידי רבים מישראל והעברתן לרשות גויים , וכבר למדנו ממסורת תנאים שנכרים נעשו בעלים של שדות וכרמים , ובעליהם הראשונים היהודים נאלצו "לקבל" אותן מידם , כאריסים או כחכירים . וברור הדבר , שבכמה מקומות , במיוחד באותם המחוזות שהישוב היהודי נתמעט ביותר , כגון פלך ירושלים והשטחים הסמוכים לו , נעשו גויים אדוני הקרקע הלכה למעשה , ואף קרוב להניח , שמאמצע המאה השלישית לערך ואילך הביאו התנאים הכלכליים השונים ( שנדבר עליהם בקצרה להלן ) לידי התמעטות קניו הקרקע בידיהם של ישראל . אילוסטרציה כל שהיא למצב שנהיה במאה הרביעית , ייתכן שעשוי לשמש מקור שמאותו זמן , המעלה את הספק ; אם , רוב ארץ ישראל נתונה ביד ישראל" ואם ,, בידי גוים" . הרי שאף בתחום זד , אפשר להבחין מעין ירידה רצופה > מכל מקום , כל שאנו יכולים להעלות מן המקורות , מאמת את ההנחה , שלא נשמטה הקרקע מידי האומה בהמשך התקופה הנידונית , ער לסופה ממש , בשיעור חמור . ולעניו הכלכלה הלאומית בכללה — אומנויות הרבה אתה מוצא באומה בפרק הזמן הנידון , וכולן אינן אלא מלאכות המעמידות את החברה התקינה מבחינה כלכלית . ביותר יש לציין אותן אומנויות הקשורות בתעשיית הבגדים והכלים , שישראל נשתבחה בהן מאמצע מאה ב' ואילך — בגדי פשתן ( ששימשו , במיניהם המעודנים והמשובחים , את האכספ 1 רט בשיעור מרובה ) וצביעת הצמר והתקנת בלי זכוכית ( אף בגדי הצמר הצבועים תפסו מקום ניכר באכספ 1 רט . ( ואף המסחר — עיקרו היה המשא והמתן בתוצרת החקלאית במינים , שבהם נשתבחה א"י בימים מקדם : היין והשמן , שקבעו במאה השלישית עיקר בפרגמטיא של ארץ ישראל היהודית ( אף הם — במיוחד היין — נשתלחו לחו"ל ונמכרו בדמים מרובים . ( ברם , וודאי כמה סימנים עשויים להוכיח , שבאותם ימים קשים ( לארץ ישראל ולארצות מלכות רומי בכללן , ( המאה הג / נתערער יסודו הכלכלי של הישוב העברי בארץ . דומה , שמכאן ואילך פושט המסחר הזעיר התיווכי למעלה מלפני כן . ואף היציאה לשעה לחו"ל , כדי "להתפרנס" על מבת לחזור ( עם "מעות שממדינת הים , ( " מתרבה אותה שעה , וכבר אנו שומעים דברי חכמים ( מאה ג , ( ' המעלים את "גנותה" של הקרקע ומיעוט כוחה לכלכלת אדם ( ראה להלן , ( אלא שדרך כלל שימשה הקרקע כל ימי התקופה די-לן עיקר מכריע בכלכלה של האומה , בצירוף אותן אומנויות , שאף הן — כלומר , החשובות שבהן — קשורות ב"פרי הארץ" ( הפשת , 1 הצמר והזכוכית . ( J ירושלמי דמאי 6 רק בי . כב רעי'ג .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר