תוכן העניינים

עמוד:4

Supremacy of the Patriarchate R . Kimelman , The Conflict between R . Yohanan and Resh Laqish on the 214 מתיל : Proceedingsof the 7 th World Congressof Jewish Studies , III ( 1981 ) , pp . 1-20 msin האיגוד העולמי למדעי היהדות 234 ישעיהו גפני - יהדות בבל ומוסדותיה מתוך : הנ"ל , שם , ירושלים תשל"ה , עמ ' , 87-79 , 59-53 , 20-9 הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ה . עם ישראל , האימפריה הרומית והכנסייה הנוצרית 265 אפרים אלימלך אורבך - תשובת אנשי נינוה והוויכוח היהודי נוצרי מתוך : תרביץ , כ ( תש '' י , ( עמ ' , 122-118 הוצאת מאגנס , האוניברסיטה העברית 270 דוד רוקח - עם ישראל ותורת ישראל בפולמוס הפאגאני-נוצרי בקיסרות הרומית מתוך : תרביץ , מ ( תשל"א , ( עמ' , 471-462 הוצאת מאגנס , האוניברסיטה העברית 280 אמנון לינדר - החקיקה כמקור היסטורי מתוך : הנ " ל , היהודים והיהדות בחוקי הקיסרות הרומית , ירושלים תשמ " ג , עמ ' , 59-37 הוצאת האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים ו . היצירה הרוחנית 305 ישעיהו גפני - היצירה הרוחנית ספרותית מתוך : ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי , א , צ ' ברס ואחרים ( עורכים , ( ירושלים תשמ " ב , עמ' , 494-473 הוצאת יד יצחק בן צבי 327 יוסף היינימן - דרשות בציבור בתקופת התלמוד - מבוא מתוך ; הנ"ל , שם , ירושלים תשל"א , עמ' , 29-7 הוצאת מוסד ביאליק 350 משה דוד הר - תפיסת ההיסטוריה אצל חז"ל מתוך : דברי הקונגרס העולמי חששי למדעי היהדות , ג ( תשל"ז , ( עמ ' , 142-129 הוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות ז . המימצא הארכיאולוגי כביטוי דתי-תרבותי 367 יורם צפריר - בתי-הכנסת בתקופה הרומית מתוך : הנ"ל , ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי , ב , ירושלים תשמ " ג , עמ' , 189-165 הוצאת יד יצחק בן צבי 392 אפרים אלימלך אויבך - הלכות עבודה זרה והמציאות הארכיאולוגית וההיסטורית במאה השנייה ובמאה השלישית מתוך : ארץ ישראל , ה ( תשי '' ט , ( עמ' , 205-189 הוצאת החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר