פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר חלפו שלוש שנים מאז ראה אור החלק הראשון של הלקט 'מחקרים בתולדות ישראל בעת החדשה . ' בשנים אלו רבו הפירסומים בהיסטוריה יהודית מודרנית , פרי עטם של חוקרים בארץ ובחו"ל , שראו אור בבימות שונות ומגוונות . הקושי להציג מאמרי יסוד בפני הסטודנטים בארץ בראשית דרכם בלימודי ההיסטוריה היהודית הופך משימה בלתי אפשרית גם בשל הזרמים המתחדשים במחקר והנושאים השונים המתגוונים . לכן , כקודמו , אין לקט זה מתיימר להיות מה שאיננו : הוא איננו מציג מאמרי יסוד בהיסטוריה של עם ישראל במאה וחמישים השנים האחרונות , אך הוא מנסה לשקף תמונה של הכתיבה ההיסטורית בדור האחרון בנושאים מרכזיים של החוויה היהודית בתקופה זו . משתתפים בלקט מחברים מהארץ ומחו '' ל שעבודותיהם תרמו תרומה חשובה לליבון הסוגיות הנידונות . גם מחקריהם של עמיתים רבים נוספים עשויים היו להיכלל כאן , אך צר היה המקום מלהביא ייצוג הולם של יצירותיהם ונושאי מחקריהם . בבחירת המאמרים נעזרתי בעצתם של עמיתים מהאוניברסיטאות שבארץ ועל כך תודתי נתונה להם ; עם זאת , הבחירה הסופית של המאמרים ושל חלקים ממחקרים מונוגרפיים היתה באחריותי בלבד . תודתי נתונה גם לגב ' ציפי סנדרוב , שריכזה ביד אמונה את הטיפול בהכנת המאמרים לדפוס , ולמר יצחק כהן על הבאת הספר לדפוס . שבט תשנ " ח , פברואר 1998 ירחמיאל כהן

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר