הקדמה

עמוד:12

המחברים רשימת המחברים מובאת כאן בסדר אלפביתי , עם תואריהם כפי שהיו בעת כתיבת החומר . בצד השם מובאים מספרי הכרכים שהמחבר כתב בהם ערכים . לב , ד"ר בנימין 12 לב-ידון , שמחה 8 לבנה , מיכה 12 , 11 , 10 לדיז'נסקי , ד " ר גדעון 12 , 10 להב , ד"ר עמנואל 12 לוי , ד " ר גרשם 2 , 1 לויה , ד"ר יוסף 4 לוינסון , ד"ר חנן ז"ל 4 לופו , עזריה 3 לוריא , גדעון 12 לוריא , מיכאל 11 לורך , פרופ' יעקב 1 , 9 ו ליפשיץ , ד"ר נילי 11 , 10 , 8 לפקין , ד " ר יעקב 9 מור , יצחק 12 מנדלסון , ד"ר היינריך 7 , 7 , 5 , 1 א מרגלית , ד"ר יואל 4 , 3 מתתיה , ד " ר יעקב 11 , 10 נגבי , ד"ר משה 10 נוטמן , ד " ר ישעיהו 12 ניב , ד"ר דוד 4 נמליך , ד " ר חנה 12 סבירסקי , ד"ר אליהו 3 סימון , ד " ר דני 4 , 3 סלור , ד"ר אפרים 12 סלע , יגאל 4 עברי , יריב 11 , 10 עוזרי , ד"ר יחיאל 12 פוטייבסקי , ד"ר אלי 11 פוליגר , ד"ר אוצה 9 פולק , ד " ר נד 11 , 10 , 8 פור , ד"ר פרנסיס-דב 4 פורטר , קולין 4 פורת , ד"ר דוד 4 , 3 פז , ד"ר עזי 11 , 6 פיינברון-דותן , ד " ר נעמי 11 פישלזון , פרופ ' לב 4 , 3 , 2 פלביץ , ' ד " ר דן 12 פליטמן , ד " ר עזי 11 , 10 פלר , טובה 3 פרבר , אילנה 4 פרי , דן 8 דגני , ד"ר גדי 5 דה-מלאך , יואל 11 דותן , אהרון 4 דיאמנט , אריאל 4 דינור , פרופ ' עמוס 9 דמסקי , ד"ר אליעזר 10 דן , ד " ר יואל 8 דנין , ד"ר אבינעם 11 , 10 , 9 , 8 , 1 דפני , ד " ר אמוץ 11 , 10 , 8 דפני , יעקב 4 הופיין , יעקב חיים 5 הורוביץ , ד"ר אהרון 8 היימן , רויטל 11 , 10 הלפרין , יוסף 3 הלר , ד"ר דוד 11 , 10 , 8 הלר , ד"ר יוסף 2 חרמן , משה- 12 הרנשטט , ד"ר אילנה 10 , 9 וולודרסקי , זאב 4 ויזל , ד"ר יואב 11 , 10 , 8 וינשטיין-עברון , מינה 8 ולדנברג , אריה 3 ורבורג , פרופ ' מיכאל 2 זהרי , ד " ר דניאל 12 , 11 , 10 , 1 זליגמן , ד " ר נעם 12 זליקוביץ , נגה 10 זקס , ד"ר מנחם 12 חן , פרופ ' חיה קלרה 12 , 11 , 10 , 9 חפץ , פרופ' אברהם 3 טנקוס , יהודה 8 יום-טוב , פרופ' יורם 7 , 7 , 1 א יניב , ד " ר זהרה 11 יעקבסון , ד"ר ראובן 11 ישי , ד " ר יעקב 3 כהן , ד"ר אבנר 12 כוכבא , ד " ר אלעזר 5 כח , יעקב 11 כסלו , ד"ר מרדכי 10 אבישי , ד " ר מיכאל , 10 ו ו אבליוביץ , ד " ר אהרון 9 אגמי , ד " ר משה 8 אהרוני , ד"ר מרים 12 אורון , ד " ר אורי 5 אורטל , ראובן 10 אחיטוב , ד"ר יאיר 4 איזיקוביץ , ד"ר דן 10 איזנשטיין , יצחק 3 איתן , ד " ר גבריאל 4 אלבר , יאיר 12 אלון , עזריה 12 , 11 , 10 , 8 , 5 , 4 , 1 אלוני , ד " ר רון 8 אמתי , פנחס 3 ארבל , ד"ר אברהם 5 ארגמן , ד"ר כביר 3 ארנון , פרופ ' יצחק 12 אשד נאוה 9 בלונדהיים , סירל ז"ל 3 בן-אמוץ , ד"ר עמי 9 בן-טוביה , ד"ר אדם 4 בן-יעקב , ד '' ר יעקב 12 בניהו , ד"ר יהודה 4 בנימיני , פרופ' ניסן 12 , 9 ברוורמן , יהודה 3 ברוזה , ד"ר מאיר 3 , 2 ברטוב , ד"ר עדו 12 ברלינר , רוחמה 11 ברנס , ד " ר אבי 4 ברנר , ד"ר תמר 9 ברקוביץ , ד"ר קלרה 2 ברש , ד"ר אלכסנדר 4 גבירצמן , ד " ר גדליה 4 נוטרמן , ד " ר יצחק 11 , 10 גופן , ד"ר משה 4 גורן , ד"ר מנחם 4 גורנשטיין-גליל , בלה 3 גזית , ד"ר אביטל 4 , 3 גליל , פרופ' יעקב 10 , 3 גלפט-רייך , ד"ר סילויה 12 געש , ד"ר דן 12 גרזון , אורי 3 גרטי , ד " ר יעקב 9 גרלינג , פרופ' דן 3

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר