מבוא

עמוד:12

שהתפניות בדרכו וההפרעות שהכריע במהלכה היו אפשריות במנותק מהיותו בן הגליל ונעוצות באישיותו ובשיקוליו כמנהיג , בכל זאת ראוי לבחון אם יש קשר בין החלטותיו במהלך חייו הציבוריים לבין המצב החברתי , המדיני והדתי בגליל בתקופה שעדיין שהה בו , ולאחר מבן אף בירושלים , משבא אליה עם תומכיו מן הגליל אחרי שזה נפל בידי הרומאים . כאן יש להבהיר כי יוחנן נשען על חוג נאמנים גליליים , שהיה משענתו הקבועה והאיתנה ביותר - גם כאשר היה פעיל בירושלים . מה היו אפוא רקעם ומניעיהם של אותם תומכים נאמנים וכיצד הושפעו הם מן המציאות בגליל ומן הרעיונות שהילכו אז בקרב היהודים שם ? גם ניתוח התופעה הקולקטיבית הזאת חשוב להבנת ענייננו . ' הגליליים' כשם תואר לתושבי הגליל היהודים מופיע פעמים רבות בכתבי יוסף בן מתתיהו . יש שהוא מכוון כפשוטו לתושביו היהודים של אזור הגליל בכלל , להבדיל מתושבי אזורים אחרים בגון האדומים או אנשי הפראיה ( קדמוניות יז ; 254 , מלחמת ב , ( 43 , ויש שהוא מכוון לתושבי האזורים הכפריים של הגליל להבדיל מן העירוניים , תושביהן של ערי הגליל הגדולות ציפורי וטבריה , ובייחוד השכבה החברתית השלטת בהן . ביטוי אחר , הבא בהקשר מדיני חברתי , הוא 'הגיס ( הגדוד , החבורה ) של הגליליים' ; o 6 vxa 7 | j . a xc & v rcdiAauov 16 ) מלחמת ד . ( 558 , כאן הכינוי 'גליליים' מכוון לאנשיו של יוחנן מגוש חלב בירושלים בזמן המרד , ומובנו אפוא : אנשי הגליל . הכינוי 'גלילי' במובנו הפשוט מצוי גם בברית החדשה : ישו היה גלילי וכמותו ראשוני חסידיו . בשימוש בכינוי זה אין כל רבותה , אם כי מקורות מאוחרים בהרבה עשויים לבטא משמעות חדשה של המונח . לדעתי אין לקבל את הצעתם של חוקרים אחדים לתלות בכינוי 'גליליים' משמעות כיתתית או אידאית , לפחות בכל הנוגע לתקופה שלפני תום המרד הגדול . המקורות שיש בידינו לפעילותו של יוחנן מרובים יחסית לידיעותינו על 2 הצעתו של צייטלין ( הגליליים ) בי מונח זה אלנו בעל משמעות אזורית אלא הוא כינוי למהפכנים המתנגדים לשלטון הרומאי ולמושלי יהודה מטעמו ( כוונתו לשליטים מבית הורדוס ; ראו שם , עמ' 95 ו ) אינה משכנעת ונדחתה בצדק על ידי ארמנטי ( הגליליים , ( ודברי ארמנטי נכוחים גם כנגד אחרים שהעלו רעיונות דומים ( שם , עמ' , 45 הערה , 9 ועמי , 46 הערה . ( 13 פלדמן ( הגליליים ) מחזיק בדעה דומה לדעתו של ארמנטי ומוסיף מספר נימוקים נגד העמדה המייחסת למונח 'גליליים' משמעות שונה מן אנשי הגליל , או ליתר דיוק כפריי הגליל , בניגוד לתושבי הערים שבו . הנגל

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר