מבוא

עמוד:11

מבוא לידתו של ספר זה , ובעיקר חלקיו העוסקים בגליל , בספקות מסוימים באשר לקשר בין פעילותה של אישיות ציבורית ובין בית גידולה : האם קיים קשר כזה ? ואם כן , במה חשיבותו להבנת אותה אישיות ? ובפרט , האם מקום הולדתו וגידולו של אדם ביוחנן מגוש חלב מסייע להבין את אישיותו , את מקוריות מחשבתו ואת דרך פעולתו ב'גיבור' על במת ההיסטוריה , או מגביל את יכולתנו להבינו ומקבע אותה במידה מרובה בתוך מסגרת סטראוטיפית ? בנגד היסוסים אלה עומדים שיקולים התומכים בדיון בגליל כרקע וכבלי עזר להבנת פעילותו של יוחנן כמנהיג מקומי , וכעבור זמן אף לאומי , בתקופת המרד הגדול ברומא 70-66 ) לסה"נ . ( כלומר מה שנבחן כאן הוא לאו דווקא באיזו מידה השפיע המקום המסוים שגדל בו על עיצוב אישיותו , אלא באיזו מידה השפיע המצב ששרר במקום זה על התנהגותו של יוחנן כאיש ציבור וכמנהיג . הרי כמחצית מתקופת פעילותו המוכרת לנו פעל יוחנן בגליל ומשם באו רבים מתומכיו . לפיכך ייסוב הדיון להלן בגליל ערב המרד הגדול ובזמנו כרקע לניתוח פעילותו של יוחנן מגוש חלב . את דרכו הציבורית של יוחנן ניתן לחלק לשלושה שלבים : ( א ) פעילותו בגליל מראשית המרד ועד בוא הרומאים ) ; ב ) הכרעתו לעבור לפעול בירושלים נוכח השתלטות הרומאים על הגליל ) ; ג ) פעילותו בירושלים עד נפילתה בידי הרומאים . השלב הראשון הוא חוליה חשובה בדרכו הציבורית של יוחנן ממנהיג מקומי למנהיג לאומי ובהתפתחותו האידאולוגית . להבנת השלב הזה חשובה הברת המציאות בגליל באותה תקופה . גם אם נניח בקריירה של יוחנן מגוש חלב דנתי בבמה מאמרים , וחלקם שימשו בסיס לפרקי הספר הנוכחי , בתוספת דיונים חדשים . ביסוד הפרק השני עומד מאמרי 'יוחנן מגוש חלב בגליל , ' בתוך : רפפורט , יוסף בן מתתיהו , עמי . 215-203 הפרק השלישי מבוסס על מאמרי 'יוחנן מגוש חלב ; ' לפרק הרביעי שימש בסיס המאמר 'יוחנן מגוש חלב בירושלים , ' בתוך : שטרן , אומה ותולדותיה , עמ' . 1 15-97 כמה מאמרים אחרים שפרסמתי נוגעים גם הם במידה זו או אחרת לנושא הנידון כאן והם רשומים בביבליוגרפיה שבסוף הספר .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר