תוכן העניינים

עמוד:6

נספחים 23 ו נספח : 1 ישו והגליל 125 נספח ; 2 יוחנן מגוש חלב במקורות 45 ו נספח : 3 לוח כרונולוגי : אירועים בחיי יוחנן מגוש חלב 176 רשימת הקיצורים 181 מפתח 198

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר