תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 9 מבוא ו 1 מפה 18 פרק ראשון : הגליל והשלטון הרומאי 19 הגליל ויישובו היהודי עד ימי החשמונאים 19 הגליל בימי בית חשמונאי ובימי השלטון הרומאי 29 הגליל בדור האחרון שבפני הבית 33 מרדנותם של יהודי הגליל 44 מרידות בארץ ישראל בשנים 37-63 לפסה"נ 53 פרק שני : יוחנן מגוש חלב בגליל 55 גוש חלב 55 המרד ברומא 58 מעמדו של יוחנן בגליל 61 יוחנן היה אדם אמיד 66 יוחנן ויוסטוס מטבריה 69 ידידיו של יוחנן 72 דרכו של יוחנן 75 פרק שלישי : מן הגליל לירושלים 77 פעילותו של יוחנן בגליל 78 הרומאים קרבים לגוש חלב 81 הנסיגה מגוש חלב 85 יוחנן מגיע לירושלים 88 פרק רביעי : יוחנן מגוש חלב בירושלים 98 יוחנן ומפלת המתונים 98 יוחנן , הקנאים והמעב בירושלים 103 יוחנן ושמעון בר גיורא 114

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר