יוחנן מגוש חלב

עמוד:4

המערכת המדעית - מרכז זלמן שזר פרופ' ירחמיאל בהן ( יו"ר , ( פרופ' דוד אסף , מר צבי יקותיאל , פרופ' ג'רמי כהן , פרופ' גדעון פוקס , פרופ' שמואל פיינר , ד"ר אמנון ת קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריבה לשונית : טלי אמיר הפקה והבאה לדפוס : יחזקאל חובב ספר זה זכה בפרס יעקב בהט , תשס"ג הספר יוצא לאור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט - מינהל התרבות והאמנויות נלסת '' ב 965-227-218-3 מספר קטלוגי 185-537 © בל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ירושלים , ולהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה , תשס"ז אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע"מ בולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר