הרצל

מתוך:  > הרצל

עמוד:4

Shlomo Avineri Herzl עריכה לשונית : רמה זוטא עיצוב : מירה קידר הפקה : יחזקאל חובב 09 08 07 / 9 8 7 6 5 4 3 2 מסת " ב ISBN 978-965-227-230-0 מספר קטלוגי © Catalogue No . 185-553 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר , תשס"ח Printed in Israel , 2007 © Copyright by The Zalman Shazar Center , Jerusalem אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע"מ , ירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר