הרב קוק

מתוך:  > הרב קוק

עמוד:4

Avinoam Rosenak Rabbi A . I . Kook עריכה לשונית : אביטל רגב שושני עיצוב : מירח קידר הפקה : יחזקאל חובב ספר 1 י יוצא לאור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט - מינהל התרבות והאמנויות 09 08 07 06 / 9 8 7 6 5 4 3 2 מסת " ב ISBN 965-227-220-5 מספר קטלוגי © Catalogue No . 185-539 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר , תשס " ז Printed in Israel , 2006 © Copyright by The Zalman Shazar Center , Jerusalem אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע"מ , ירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר