תוכן העניינים

עמוד:12

פרק 14 גיוס חובה והשתלבות הדרוזים בצה"ל — סלמאן פלאח 226 צמיחת הקשרים בין דרוזים ויהודים 226 ימי מלחמת העצמאות 226 התגבשות יחידת המיעוטים בצה"ל 227 ציוני דרך בהשתלבות הדרוזים בצה"ל במסגרת יחידה המיעוטים 227 פרק 15 תמורות במבנה התעסוקה של היישובים הדרוזיים — יוסף חסן 233 שינויים בהרכב מבנה התעסוקה של האוכלוסייה הלא יהודית 233 מבנה התעסוקה ביישובים הדרוזיים 237 תפרוסת מקומות התעסוקה של הדרוזים 241 ^ ער רביעי : נספחים 247 ביבליוגרפיה 304 רשימת הכותבים 314 מפתח 315

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר