תוכן העניינים

עמוד:11

שער שלישי : שילוב הדרוזים ברו" המדינה 1 73 פרק 12 היחסים בין דרוזים ליהודים בין שתי מלחמות העולם — שביב סלאח 175 רקע כללי 175 הקשר הרשמי עם היהודים 177 תקופת המאורעות 180 היחסים עם הדרוזים בלבנון ובסוריה 185 תכנית טרנספר מארץ ישראל להר הדרוזים 190 סיכום 194 פרק 13 החינוך הדרוזי במדינת ישראל — סלמאן פלאח 195 א . עצמאות לחינוך הדרוזי 195 ב . מערכת החינוך הדרוזית בראי המספרים 197 ג . חינוך יסודי 198 תלמידים מחוננים 200 ד . חינוך על יסודי . 1 200 התפתחות פיסית ומספרית . 2 201 העלאת רמת הלימודים — בחינות בגרות 202 . 3 תכניות טיפוח ורווחה 204 ה . חינוך מדעי וטכנולוגי 207 ו . מורים . 1 208 הכשרת מורים . 2 209 השתלמות מורים . 3 209 שיבוץ מורים דרוזים 209 ז . פיתוח פיסי ( מבנים ) 211 ח . פיתוח פדגוגי . 1 212 תכניות לימודים וספרי לימוד . 2 212 מורשת דרוזית . 3 212 היסטוריה . 4 214 אזרחות 214 . 5 ערבית . 6 215 עברית 215 ט . חינוך גבוה 216 י . הצופים הדרוזים 220 יא . תכנית החומש 222 יב . סיכום והערכה 223

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר