תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים מבוא 13 שער ראשון : היססוריה 1 7 פרק 1 הדרוזים במזרח התיכון - רקע היסטורי - סלמאן פלאח 19 ייסוד הדת הדרוזית 19 שלטון בית תנוך 22 אל אמיר אל סייד 24 שלטון בית מען 25 שלטון בית שהאב 27 ההתנגשות בין דרוזים למרונים בלבנון 29 1861-1842 , חלוקת לבנון 31 1843 — מאורעות הדמים 31 1860 — הדרוזים בשנות המנדט הצרפתי 33 מבנה השלטון בלבנון 33 הדרוזים בהר הדרוזים בסוריה 35 משפחת אל אטרש 38 הדרוזים תחת המנדט הצרפתי 39 המרד הדרוזי הגדול 40 לאחר המרד 42 הדרוזים בסוריה אחרי העצמאות 43 תאריכים חשובים בתולדות הדרוזים 45 פרק 2 הדרוזים בסוריה , בלבנון ובישראל - קיים פירו 46 פרק 3 התיישבות הדרוזים בארץ ישראל - סלמאן פלאח 57 הנוסעים כמקור ראשי 57

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר