הדרוזים במזרח התיכון

עמוד:4

Salman Falah The Druze in the Middle East / 7 J 1 an 7 על עטיפת המגן : סולטאן אל אטרש , מנהיג המרד הדרוזי נגד הצרפתים ב . 1925 מסת"ב ISBN 965-05-1056-7 © כל הזכויות בעברית שמורות למחבר הודפס בישראל , תש"ס-אוגוסט 2000 סדר : ההוצאה לאור — משרד הביטחון . אירית מנה לוחות והדפסה : כתר הוצאה לאור , ירושלים ( www . mod . gov . il ) ( www . modpublishing . co . il ) AJ 1 Rights Reserved to the author

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר