ירושלים העתיקה במצור ובקרב

עמוד:2

מהתרה ראשונה אבגוםט 1957 מד"דורה שניה נובמבר 1960 מהדורה שלישית יולי 1978 מהדורה רביעית - מאי 1985 © כל הזכויות שמורות נדפס בישראל משרד הבטחון — ההוצאה לאור מספר קטלוגי 501—216—824 הדפסה : גרפיקה אומנים בע"מ

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר