פרק א חשיבות ההיסטוריה בספרות המקרא

עמוד:8

בספרי הנביאים . כך , למשל , בפרשת מצור סנחריב וקשירת הקשר עם בבל בימי חזקיהו . אירועים אלה נזכרים הן בספר מלכים והן בישעיהו ( מלכים בי יח כ ובמקביל ישעיהו לו לט ;( דוגמה נוספת.- תאור חורבנה של ממלכת יהודה , הנזכר בסיומו של ספר מלכים וכן בסיומו של ספר ירמיהו ( מלכים בי כה וירמיהו נב . ( תופעה מעניינת היא איזכורם של אירועים שמתוארים רק בספרי הנביאים . למשל , הניסיון של פקח בן רמליהו מלך ישראל ורצין מלך ארם לכבוש את יהודה ולהמליך בתוכה מל ך אחר ושמו בן טבאל , תחת אחז מלך יהודה . האירוע נזכר רק בספר ישעיהו ( ישעיהו ז an וכן פרשת שחרור העבדים וכיבושם מחדש בימיהם של צדקיהו המלך וירמיהו הנביא ( ירמיהו לד . ( לתאור ההיסטורי יש מקום נכבד גם בספרי הכתובים , שמשקפים שלב מאוחר יותר בהתגבשותה של הספרות המקראית . חלקם מוקדשים לראשית ימי הבית השני . אזכיר את ספרי עזרא ונחמיה , שמתארים את שיבת ציון , וכן את ספר אסתר , שעניינו רדיפת היהודים והצלתם בימי שלטונו של אחשוורוש מלך פרס . אך יש שספרי ההיסטוריוגרפיה שבכתובים מחזירים את הקורא לתקופות שכבר זכו לסיקור בספרים אחרים . ספר רות , למשל , עוסק באירוע משפחתי לכאורה , מימי שפוט השופטים : נישואי רות לבועז . נישואים שהובילו להולדתו של דוד , גדול מלבי ישראל,- ספר נוסף הוא ספר דברי הימים , שהינו בעל יריעה הרבה יותר רחבה . הוא מזכיר בקצרה , בטכניקה של רשימות , את הרצף ההיסטורי שמאדם הראשון ועד מלכות שאול ( דברי הימים אי _א ט , ( ולאחר מכן מתעכב ומספר בהרחבה את קורות ישראל תחת הנהגת בית דוד , ממות שאול ועד הכרזת כורש ( דברי הימים א י י — דברי הימים בי לו . ( רשימת החומרים שבמרכזם התאור ההיסטורי לא תהיה שלמה , אם לא נזכיר את העובדה שאף השירה המזמורית מחזיקה מספר מזמורים שמכונים מזמורים היסטוריים , משום שעניינם המרכזי הוא התייחסות לתקופות משמעותיות בחיי העם . אסתפק בהזכרת שניים : תהילים קיר , שמתמקד "בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז" ( פסי , ( 1 ובתהילים קלז , שבמרכזו הכיבוש הבבלי : "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציוך ( פסי . ( 1 ההתבוננות בפן הכמותי דיה ללמדנו , כי ז'אנר ההיסטוריוגרפיה

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר