התנועה הלאומית הפלסטינית: מעימות להשלמה?

עמוד:4

The Palestinian National Movement : From Confrontation to Reconciliation ? עריכה אקדמית _ משה מעוז ב"ז קדר עריכה והבאה לדפוס ו צבי עלפר מהדורה שנייה - מרס 1997 © ISBN 965-05-0838-4 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל — משרד הביטחון / ההוצאה לאור נדפס בתל אביב 1996 , לוחות והדפסה . דפוס ניידט כע"מ All rights reserved to the Ministry of Defence , Israel

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר