פרק א' זכויות

עמוד:10

ולנהוג על פי מצוותיו של האל , חוקיו ומשפטיו . ולכן גם מצווה על המלך לכתוב לעצמו ספר תורה / אין הוא מקבל ספר תורה מקודמו , אלא מצווה הוא לכתוב ספר תורה משלו , כדי שלא יוכל לטעון כאילו אינו יודע מה החוקים והמשפטים אשר על פיהם הוא חייב לנהוג . המשפט האלוהי מופנה כולו לפרט , לאינדיווידואום — ואף המלך בכלל זה . בין אם המצווה נאמרה בלשון יחיד ובין אבז נאמרה בלשון רבים , האזרח הוא הממוען , וגם העם כולו אינו אלא סך כל האזרחים . וכשם שהחובות הן חובות הפרט , כן הזכויות שאפשר לטעון להן , הן זכויות אך ורק כלפי הפרט,- לעומת זכויות האזרח המודרניות שהן זכויות בעיקר כלפי המדינה , כלפי הרשויות : "חופש הדעה והדיבור" פירושו שהממשלה , המדינה , אסור להן לפגוע בזכותי לדבר או לחשוב . כך נתונות לי זכות החיים , זכות החופש , כל זכויות היסוד , גם במשפט הדתי היהודי ! אך הן זכויות לא כלפי האלוהים אלא כלפי אדם . כלפי אלוהים יש לי רק חובות . כל מה שאני מקבל ממנו הוא מעשה חסד מצדו , ואינני יכול לדרוש ממנו שום "זכות . " אין פירוש הדבר שאלוהים אינו מעורב בזכויות העומדות לי . אם חטא אדם כלפי ואינני יכול או אינני רוצה לתבוע אותו לדין , יש אלוהים בשמים , אשר משגיח גם עליו וגם עלי , והוא כבר ידע להיפרע ממנו ולהשליט משפט בדרכו שלו . כך למדנו כי "מי שפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה , הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו . '' גם אם לא קיימת את חובתך לעמוד בדיבורך " , הזכות" של מי שסמך על הבטחתך שמורה לו בשמים . יש מן "הדברים הטובים והישרים , " כלשון הרמב"ם , דברים רבים שקשה מאוד לכפות אותם על אדם — דברים אתיים מוסריים יותר מאשר משפטיים . טול , למשל , את "לפני שיבה תקום והדרת פני זקן , " או "לפני עיוור לא תתן מכשול / ' או דברים שנעשים בצנעה ואיש אינו יכול לדעת עליהם ו לגבי אלה כתוב בתורה לעתים "ויראת מאלוהיך" — תעשה את מה שהנך מצווה לעשות , ואל תעשה את מה שאסור ל ך לעשות , ויראת לא מאדם או שופט כי אם מאלוהיך " . שמא תאמר , " כך לשון המדרש " , עצה טובה אני נותן לך , מפני שיבה תקום , והדבר מסור ללבך" ( כלומר , זה עניינו של כל אחד ואחד , לפי מצפונו ומוסרו , ( לכך נאמר "ויראת מאלוהיך ; " הוא מסתכל , הוא מביט , הוא רואה , ואל תשלה עצמך באשליה כאילו אין עין מפקחת . אשר על כן , לעניין קיום "הזכויות" הנובעות מן המצוות , אין נפקא 1-1 K min תי"זהו ירול ללו ח לריח דיו ולהרוס זרותו . או ארו דזדוורדל

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר