התוכן

עמוד:5

התוכן פתדו דבר 7 פרק ? k זכויות 9 פרק ב' זכות החיים 15 פרק גי שוויון ושוני 21 פרק ד' אומות העולם 26 פרק הי עובדי אלילים ובני דתות אחרות 32 פרק ו' גרים 37 פרק זי עבדות 44 פרק חי עבודה 54

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר