פרק א' זכויות אדם ודמוקרטיה

עמוד:13

הבינלאומית הרחבה ביטוי בהכרה בזכויות החברתיות והכלכליות יחד עם הזכויות האזרחיות והפוליטיות כחלק מזכויות האדם . למרות כל זאת מצטמצמים עדיין גופים רבים העוסקים בזכויות אדם ובמאבקים לזכויות אדם , דוגמת , i Amnesty nternational לעתים קרובות ובהקשרים רבים , לזכויות האזרחיות והפוליטיות , ואינם מרחיבים את פעולתם לנושאי הזכויות החברתיות והכלכליות . לצמצום זה טעמים רבים ומגוונים , שלא כאן המקום להציגם במלואם,- הם משתקפים בעובדה שכאשר תורגמה ההכרזה ( שאינה מחייבת ) לאמנות ( המחייבות את המדינות החתומות עליהן , ( נשמרה ההבחנה בין שני סוגי הזכויות , ולכל אחד מן הסוגים הוקדשה אמנה נפרדת ובעלת הסדרים שונים . בשל אותם טעמים נתרכז בשיחות אלה בזכויות האזרחיות והפוליטיות . אין לפרש זאת כקביעה שאין לבני אדם צרכים בסיסיים , כלכליים וחברתיים , שמכוחם נובעות זכויות אדם בסיסיות . יש אף הטוענים , שהזכות למחסה ולמזון קודמת לזכויות לחירות,- אנשים רעבים , אנשים הנטולים אפשרות כלכלית מינימלית לחיים של כבוד , אינם יכולים להעריך זכויות כמו חופש הביטוי או ההתאגדות . בעוד לכל אדם יש צורך בתנאי מחיה מינימליים , הרי רק מעטים בלבד מפעילים זכויות כחופש ההתבטאות או המחאה , והם אלה שחייהם אינם מתמצים במאבק מתמיד להישרדות ולסיפוק צרכים פיסיים . הטענות בדבר קדימותן של הזכויות לתנאי חיים הולמים הן נכונות וחשובות . אסור שההתרכזות בזכויות אזרחיות ופוליטיות תשכיח אותן . אולם למערכות חברתיות ניסיון ממושך , ומוצלח , בהגנה על הזכויות האזרחיות והפוליטיות . הגנה זו מתאפשרת בהתערבות פחותה בהרבה של המדינה בחיי הפרטים בתוכה מאשר רוב הניסיונות שאנו מכירים לקיים חברה המחויבת לסיפוק תנאי מחיה וזכויות כלכליות וחברתיות לחבריהן . הזכויות האזרחיות והפוליטיות תאפשרנה לחברה להחליט אם תתקיים בה מידת ההתערבות הנדרשת כדי להשיג רמה מסוימת של סיפוק זכויות כלכליות וחברתיות . ההתפתחויות הפוליטיות של התקופה האחרונה , עם התמוטטות שורה של משטרים קומוניסטיים , מחייבת חשיבה מחודשת אודות היחס הראוי בין זכויות חברתיות וכלכליות ובין זכויות אזרחיות ופוליטיות . המקור לזכויות האדם הוא טבע האדם . כשם שקיימות מחלוקות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר