פתח דבר

עמוד:9

הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות מ . 1966 תחילת תחולת האמנה בישראל הינה בינואר . 1992 לפי העקרונות המקובלים אין אמנות בינלאומיות מחייבות כלל כל עוד לא התקיים תהליך של הצטרפות , שהוא שונה מתהליך החתימה . ישראל חתמה על האמנה כבר ב , 1966 אך אישררה אותה רק באוגוסט . 1991 האידיאל של זכויות האדם ומקומו במערכות החיים והחברה בישראל אינו מאבד את מרכזיותו וחשיבותו , נהפוך הוא . אחד התהליכים החשובים אצלנו הינו ההסכמה הגוברת למחויבותה של ישראל לזכויות האדם . המחלוקת היא בשאלה , מה מתחייב מהסכמה כזאת . על רקע זה יהיו הבנה של הרקע הכללי של המחויבות הזאת ודפוסי הטיעון המקובלים לגבי זיהוי פגיעות בזכויות האדם — מוצדקות ובלתי מוצדקות — חלק חיוני ביכולתו של ארם בישראל להתמודד עם דמות החברה בה הוא חי . תודה לצילה דרורי ששקדה על המלאכה הקשה של העברת תורה שבעל פה למסגרות של תורה שבכתב . תודתי לעו"ד דעואל פלאי שקרא את החומר והעיר הערות מועילות לאין ספור . רות גביזון ירושלים , ספטמבר 1993

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר