פרק א דתיים וחילוניים

עמוד:9

. 1 הדת בחברה הישראלית פרק א דתיים וחילוניים בספר הקודם בסידרה זו " , החברה הישראלית — חברה בתהליכי גיבוש , " התרכזנו בגורמים ובתהליכים אשר הביאו ליצירת מסגרות הפעולה המשותפות בחברה הישראלית . בספר זה נעסוק בעיקר בנושאים השנויים במחלוקת בחברה הישראלית ובהשפעת המחלוקות האלה על אורחות ההתנהגות של בני אותה חברה . נפתח את דיוננו במעמר הרת בחברה הישראלית . ישראל היא חברה שבולט בה הצד החילוני : סדרי המשטר שלה הם חילוניים והחקיקה נערכת בה במסגרת מוסרות חילוניים . רוב המצביעים בוחרים במפלגות חילוניות , הרחוב הישראלי הוא רחוב חילוני באופיו , ואפשר לומר שהתרבות הישראלית במיוחד בשל אותו חלק שהוא ארצישראלי בה , היא מאוד חילונית . ועם זאת , כאשר בודקים את הסיבות לנפילתן של ממשלות בישראל בטרם עת , מתברר שברוב המקרים קשורות הסיבה או העילה להתמוטטות הממשלה , בנושא הדת . כדי להבין את המקום המיוחד שתופסת הדת בחברה הישראלית , צריך לחזור אל האידיאולוגיה הציונית . כזכור , טענו שהציונות היא מרירה בחברה היהודית המסורתית . מנקודת המבט הציונית , הדת מילאה אמנם תפקיד מרכזי בשימורה של האומה בגלות , אך היא הייתה גם האחראית לעיצוב אופיה של החברה היהודית כחברה גלותית . בעיני רוב הציונים ובעיקר בעיני הציונים

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר