תוכן

עמוד:6

. 5 ערבים והחברה הישראלית פרק ז ערבים ויהודים 48 פרק ח התפתחות החברה הערבית 56 פרק ט החיים הפוליטיים של ערביי ישראל 63 . 4 הצבא והחברה בישראל פרק י חברה במלחמה 70 פרק יא הצבא כקבוצה חברתית 76 . 5 ההתיישבות העובדת פרק יב הקיבוץ והמושב - משימות ומתחים 83 פרק יג משבר ההתיישבות העוברת 90 סוף דבר 96 ביבליוגרפיה 99

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר