פתיחה

עמוד:8

ההיסטורי שלהם ובדיון מוגבל על התפתחותם , אך בלא להיגרר לדיון מדעי שמקומו יכירנו בספר מסוג אחר בנושא זה . הקורא יוכל לעמוד על טיבם ואופיים של גופי התפילה הנידונים בספר , על מקומם בתוך רצף ההתפתחות ההיסטורית של התפילה וכן על היבטים ספרותיים מסוימים שצוינו בכמה מקומות . לא הרביתי בריונים ספרותיים כאלה , הן עקב המסגרת המוגבלת והאופי הייחודי של ספריית האוניברסיטה המשודרת , הן על מנת שלא להכביד על הקורא יתר על המידה . משום כך גם מיעטתי להביא דברים בשם אומרם ולהפנות את הקורא לספרות העזר והמחקר המתאימות , ונמנעתי מלהשתמש בהערות שוליים שהן אמצעי עזר נוח ויעיל בתנאים אחרים . כידוע מתקיימים זה בצד זה מספר נוסחי יסוד ואף מספר נוסחים משניים של תפילות ישראל . בדרך כלל הולך ספר זה בעקבות נוסח התפילה האשכנזי , ולרוב נמנעתי מלהביא יותר מאשר נוסח אחד . אולם במקומות רבים , ובמיוחד כאשר יש הבדלים משמעותיים בין הנוסחים , צוין הדבר בפירוש ולעתים גם הובא יותר מאשר נוסח אחד של התפילה או המנהג . יש שהבדלי הנוסחים צוינו באמצעות הבאת הנוסח החלופי בסוגריים . התייחסתי בספר אל מנהגים הכרוכים בתפילה אך לא אל מצבי הגוף כגון כריעה , השתחוויה וכדומה , וכמובן לא יכולתי להתייחס כאן אל המרכיבים המוסיקליים של הנושא , שחשיבותם מרובה . כל אלה מחייבים מסגרת נרחבת בהרבה מזו שלפנינו . חלק נכבד מן המבוא לספר זה עוסק בהתפתחות ההיסטורית של תפילות ישראל בעת העתיקה , אולם הדיון ההיסטורי נעצר בעת העתיקה ואינו גולש אל ימי הביניים ואל העת החדשה , אף כי בעיקרו עוסק הספר בתפילות ישראל בימינו שלנו . גם כאן - דיון בהתפתחות המאוחרת של התפילה מחייב הרחבה יתרה של המסגרת והטיית הספר ממטרתו העיקרית . הצגתן ותיאורן של תפילות ישראל בעיקר בפי שהן מקובלות כיום . הספר מציג את סדרי התפילה ותכניה כפי שהם מקובלים בבתי כנסת אורתודוקסיים מודרניים . הצגת התפילה עלפי המנהג והנוסח הרפורמיים מחייבת אף היא מסגרת דיון שונה מזו שלפנינו .

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר