בית־היתומים האשכנזי; בית־היתומים 'דיסקין;' בתי־יתומים ספרדיים ;בתי -יתומות; סיכום מוסדות־החסד

עמוד:348

למלחמת העולם הראשונה . לונץ לתרע"ג 3 ) ו 9 ו ) ופרס לראשית ימי המנדט הבריטי ( 1920 ) מציינים , כי המוסד 185 ) ילדים ) נמצא סמוך לבית החולים רוטשילד . בראשית המאה ה 20 הוקמו בירושלים גם בתי יתומים נפרדים לבני עדת הספרדים . בשכונת הבוכארים הוקם בית יתומים 'בלומנטל' . ' 25 בראשית תקופת המנדט הבריטי מוסר פרס , כי בבית היתומים 'בלומנטל' בשכונת הבוכארים , שנוסד ב , 1900 נמצאו 85 יתומים . מקור מסכם מציין , כי 'בית היתומים "ציון" ( בלומנטל ) שנוסד ע"י הרה"ג רבי אברהם יוחנן בלומנטל הי''ו ... משמש כבית הורים ליתומים עניים מבני כל העדות השונות בישראל . ' ... ב 1903 מוסר העיתון 'השקפה' על תוכניות להקים בית יתומים ספרדי בירושלים , ולונץ מציין לשנה זו , כי בית יתומים לעדת הספרדים נוסד בעיר . '" גרייבסקי כותב , כי בשנת תרס"ג ( 1903 ) נקנה ליד שכונת אבן ישראל מגרש עבור בניין לבית חינוך ליתומים של עדת הספרדים בירושלים , יע"י הרב הגאון ר' יעקב מאיר בסך אלף וחמש מאות נאפ"ז מנדבת האחים המבורכים אברהם , יצחק , יעקב ומשיח ברוכוף הי"ו . 130 ' ל 1907 מוסר לונץ , כי 'על דרך יפו , מול הוטל קאמניץ , בונה בית חינוך . היתומים של הספרדים בנין גדול ונהדר הראוי לתעודתו . 13 " בחול המוער פסח תרס"ח ( 1908 ) נחנך בית היתומים " ' ומאוחר יותר מתפרסמות מודעות על המוסד בלוחות ארץ ישראל של לונץ . בתקופת מלחמת העולם הראשונה הוחרם הבית על ידי הצבא הגרמני . הקומה העליונה הפכה למשרד והתחתונה — מחסנים , ואורוות לסוסים . * גם בתי-יתומות קמו בירושלים בתקופת דיוננו . לשנת תרנ"ז ( 1897 ) מספר דוד ילין על תוכנית להקמת בית יתומות בעיר : יעל דבר מוסד "בית היתומות" הקרוב להיווסד בעירנו , הנה נודעו לנו עתה פרטי הדברים האלה : מייסדי הבית המה האחים לבית רוטשילד אשר בפריז , והבית ייבנה על שדה בית החולים אשר להם פה , וקיבלו בו לע"ע 20 יתומות קטנות לחנכן וללמדן בייחוד את תורת הנהגת הבית והפקוח על החולים . '"' ... וב 896 ו מוסר גם העיתון 'הצבי , ' כי רוטשילד עומר להקים בית יתומות בירושלים . מאוחר יותר הוקם ליד שכונת אבן ישראל בידי הרב דור ווינגרטן 'בית יתומות כללי , ' בהתאם לשלט שהיה קבוע בשערו נוסד המוסד בשנת תרס"ב 902 ) ו ) . ' 35 ב 1910 מוסר העיתון 'האור' על המצב הקשה השורר בבית יתומות זה , ועל כך שהפרופ' והגב' גותיל שהתעניינו במוסרות הצדקה שבעיר החליטו לסייע למוסד . כן מצויץ בית יתומות שני בהשגחת הגברת א . כהן שבו מדברים רק עברית . 136 24 ו . לונץ , לוח לתרע"ג . עמי מט-ע ; פרס , ספר המסעות , עמי 0 גו . . 125 גרייבסקי , ספר הישוב , עמי . 34 . 126 פרס , ספר המסעות , עמי םג . 1 27 ו . שפירא , מחוץ לחומה , עמי . 128 . 75 השקפה , כיו בניסן תרס"ג . שנה רביעית , גיליו ן כ"ז . עמי . 217 . 129 לונץ , לוח לתרסייד , עמי . 189 0 גו . נרייבסקי , ספר הישוב , עמי 7 ו , הנ"ל , מגנוי ירושלים , חוברת ה , עמי , 18 תר"צ . ( 1950 ) על בית היתומים לעדה הספרדית ראה גם : בן יעקב , בוכארה בירושלים , עמי . 131 . 107-104 לונץ , לוח לתרס"ז , עמי - , 151 לוח לתרס"ח , עמי . 124 וגו א . שם , לוח לתרס"ט . עמי 2 . 14 ג . 1 שם , לוח לתרע"ג , עמי נה . . k mi יהושע , חלק רביעי , עמי . 53 גג . 1 ילין , ד . כתבי , א , עמי 98-97 ( הי בחשוו ן תרנ"ז 4 . ( גו . הצבי , טי בניסן תרנ"ח , שנה ארבע עשרה , גיליון כד , עמי ' " 33 . ? . 1 שפירא , מחוץ לחומה , עמי ; 126 על בית היתומות שנוסד מחדש ראה : לונץ , לוח לתרס"ו , עמי . 156 . 224 האור , כ"ח באדר בי תר"ע , שנה ראשונה , גיליון לג . עמי . 1 שם , די pvj תר"ע , שנה ראשונה גיליון לח , עמי . 2

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר