מפתח אישים ומקומות

עמוד:436

ראס א טויל , 405 ראס אבו מערוף , 399 ראס אבו סביתאן , 406 ראס אל בד , 395 , 387 ראס אל חניה _, 402 ראס אל חרובה _, 397 ראס תמים , 409 רבלה _, 90 רבשקה , 229-228 , 225 , 200 , 83 _ךכהד 31-30 , 25-24 , 20 , 17 , , א רג'ועית , 408 רד '' ק , 184 רובינסון , א 241 , 214 , ' הרובע הארמני , _117 , 112 , 7 הרובע היהודי , , 121 , 117 , 115-112 , 107 , 77 , 7 126 289 , 279 , 271 , 242 , 126 הרובע המוסלמי , 246 , 244 , _115 הרובע הנוצרי , 246 , 244 , 115 , 7 רוג'ם א טארוד , 407 רוג'ם עפאנה _, 408 רודולף _, ו 353 , ' רומא , רומאים , 157 רוסה , ג 228 , ' רושלמם ( ירושלים 15 , ( _רחבעם , 234 , 185 , 80 , 15 רחוב דויד , 7 רחוב דרך חברון , _11 _רחוב היהודים , 91 , 7 רחוב המלך ג'ורג 195 _, ' רחוב הנביאים , 240 רחוב העמק , 262 רחוב השלשלת , 229 רחוב ממילא , 262 , 242 רחוב סולימאן , 261 רחוב שמואל הנביא , 409 רחוב שער המים , 230 רחום בעל טעם , 354 , 352 , 332 רייט _, ג"א _, 132 רייך , ר , 206-205 , 201 , _119 , 105 , 95 , 55 , 43 , 35 , ' 208 244 , 222 , 216 , 213 , 211-210 , 208 _רייני , א 286 , ' _רייפנברנ , א 277 , 242 , ' רמאללה , 4 רמה , הרמה , 134 , 81 רמות , רמות אלון , 408 , 406 , 403-402 רמליהו _, 303 רמליהו בן נריהו _, 296 _רמת רחל , , 385-383 , 331 , 323 , 321 , 128 , 87 87 394 , 392 , 388-387 רס עמר , 407 רפאיהו בן אפרח _, 297 רפיהו , 303 _רצץ , 81 _רש"י , 153 שאול , 395 , 175 , 72 , 65 , 17 שאל בן נחם , 385 שבנא אשר על הבית ( ראה גם שבניהו , 254 , 239 _, ( 276 שבניה בן ארח , 333 שבניהו ( ראה גם שבניה 254 , 239 , ( שדה הקבורה אשר למלכים , 248 , 237 _שוא הסופר , 71 שואבה , נווה אילן , 4 שוכה _, 300-299 שומר , 191 שומרון , , 273 , 164 , 156 , 128 , 116 , 99 , 73 , 18 , 15 285 369 , 340 , 332 , 327 , 324 , 285 שומרון , מדינה , 328 , 325 , 321 , 315 , _311 , 309 שומרונים , 310-309 שונם _, 257 שועפט , רכס שועפט , , 403 , 397 , 394 , 391-390 407 שוק הדגים , 342 , 338 שוק הצאן , 337 _שוקיון , א , 206-205 , 201 , 119 , 105 , 95 , 55 , 43 , 35 , _' 208 216 , 213 , 211-210 , 208 _שורדתה , 31 , 26-23 , 18-17 שורק , תצורה , 9 , 4 שושן , 373-372 , 333-332 שטיינר _, מ 122 , 104 , 59 , 54 , ' _קרא , _71 שילה , י 339 , 296 , 227-226 , 222 , 217 , 215 , 213 , 211 , 209 , 206 , 201 , 130 -129 , 127 , 124-123 , 119 , 106-105 , 103-102 , 100 , 62 , 57 , 55-52 , 44 , 42 , 36 , 34 , ' שילה , שילו _, 369 , 327 , 190 , 182 , 178 , 176 , 154-153 , 149 , 138 , 134 , 124 , 72 , 13

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר