מפתח אישים ומקומות

עמוד:430

394 , 391 , 387 _, 382 , 377 , 372 , 369 , 367-363 , 361-357 יהודה ( על מטבע 386 , ( יהודה , פחווה , 371 , 365 יהוחנן בן טוביה העמוני , 333 _יהוידע הכהן , 235 , 147 , 134 יהויכין , 364 , 329 , 235 , 192 , 90 , 88 יהויקים , 299 , 235 , 87-86 יהויריב _, 316 יהונתן , 198 יהועזר פחת יהודה , 384-383 , 331 , 321 יהורם , 247 , 236 , 234 , 118 , 81 יהושע בן יהוצדק _, , 363 , 353-351 , 349 , 330-329 365 370-369 , 367 , 365 יהושע בן נון , 176 , 19 , 11 יהושפט , 234 _, 77 יואב בן צרויה , _211 , 197 , 69-68 יואל , 232 יואש _, 236-235 , 144 , 98 , 76 יובנה _, 303 יוון , יוונים , 341 , 316 , 209 יוחנן בן אלישיב כהן גדול , 343-342 , 332 , 326-325 יוחנן הורקנוס , 236 יוחנן הכהן , 386 , 343 יוידע בן אלישיב כהן גדול , 342 , 333 , 318-317 יונתן ( בן שאול _211 , ( יוסף בן מתתיהו , , 198-197 , 129 , 117 , 94 , 73 , 50 200 , _326-325 , _323 , _238 , _236 , 233 , _228 , _224 , _222 , 200 350 , 345 , 342 , 340 , 335 יוסף , שבטי בית , 72 _יותם , 235 , 135 , 77 יחזקאל , 378-376 , 355 , 315-314 , 232 , 194 , 163-162 , 158-157 , 151 , 146 , 144 , 142 , 140-138 , 89 , 87 , 20 יחזקיה , יחזקיו , 386 , 342 _ייבין , ש 211 , 159 , 145 , ' יכין ובועז , 164 , 162-161 , 150-149 , 141 ילין . י . ' הים האיגאי , 343 ים המלח , _11 הים התיכון , 151 , 2 _עחמו _, 30 , 25 , 23 יעלה , בני , 302 יעלי , 303-302 יעמא , 303 יעקב , 194 _, 150 יער הלבנון , 143 יער רמות , 405 , 403 , 394 , 391-390 יפו , 351 , 328 _? פתחהדד , 32 , 24 יצחק , 75 יקמיהו ישמעא , 296 יקנעם _, 208 יקרעם , 16 ירבעם בן נבט , 76 , 15 יריחו , 176 , 90 , 51 , 19 , 11 ירמות _, 38 , 20 ירמי הספר , 384 ירמיהו , -328 , 192 , 190-189 , 181 , 135 , 89-87 , 83 329 379-376 , 355 , 336 , 329 ישאל , 303 ישו , 241-240 ישוע בן אלישיב הכהן הגדול , 325 ישוע בן יוצדק , 322 , _311 , 309 ישמעאל 284 , ישמעאל בן נתניה , 370 ישמעאל נריהו , 296 , 284 ישמעאל פדיהו _, 296 ישעיהו , 380-379 , 377 , 329 , 254 , 229-228 , 225-224 , 214 , 194 , 191-189 , 187-185 , 147 , 137 , 83-82 , 77 ישראל ( ממלכה , ארץ 301 , 276 , 82-81 , ( יתם _, 288 כוגן , מ 135 , ' כורש , , 347-346 , 332-331 , 329-327 _, 314 , 308 350 , 368-366 , 364 , 362-360 , 358-356 , 354-350 371 382-381 , 377 , 372-371 כוש , כושים ( נוביה , סודאן 81-80 , 32 , 18-17 , ( הכותל הדרומי , 271 הכותל המערבי , 338 , 10 כיתיון _, 127 כלח ( תל נמרוד 255 , ( כנבחי _, 364 , 348 , _330-329 , 322 , 310 הכנסייה הסקוטית , 265 , 243 כנסיית דומינוס פלוויט , 56 , _51 , 47 כנסיית הגואל , _115 כנסיית הקבר , 247 , 241 , 115 , 7

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר