מפתח אישים ומקומות

עמוד:429

חנניהו בן עזריהו , 296 _חנניהו בן עכבר , 296 חנניהו _נריהו , 296 חסי , תל , 104 , 93 ח ' פאג'ה _, 152 ח'פה ראה גם ח'בה , 20 _חפרע , 89 חצוי , 287 , 208 , 165-164 , 156 , 147 , 128 חצי _, 303 חצר המטרה , 340 , 225 חקל דמא ראה גם מנזר אונופריוס _, 269 ח'רבת _א ראמ _, 407 , 398 , 388 ח'רבת אבו סעד , 398 ח'רבת _אל בורג 395-394 , 392 , 387 _, ' ח'רבת _אל ח'ריב _, 398 ח'רבת אל חמאמה ראה גם מצפה כרם , 402 ח'רבת אל כום , 258 ח'רבת אל עלונה _, 399 , 397 ח'רבת אל צומעה , 405 ח'רבת בית כיכא _, 409 ח'רבת דיר אסד _, 397 ח'רבת הראבת עודה , 397 ח'רבת זעכוכה , 397 ח'רבת חמידה _, 30 ח'רבת מזמוריה _, 405 ח'רבת _עלמית , 388-387 ח'רבת שיח' ענתר _, 398 ח'רבת _תלילה , 400 , 389 חרחר , 71 חרן _, 147 חשביה , _316 _חקו _! _ךש ראה גם אחשורוש , כסרכסס _, 348 חשמונאים , בית חשמונאי , 382 , 245 , 126 , 112 חת , חתים , , 209 , 182 , 142 , 87 , 68 , 60 , 24 , 20 _211 290 , _211 חתושה _, 209 חתחור , 259-258 ט טאב , י 208 , ' טאקיטוס _, 231 טבאל _, 352 טבשלם בן זכר , 303 , 297 טוביה העמתי _, , 335 , 333 , 321 , 317 , 314 , 181 342 , 338 טובלו , _טי , 241 _טור סעי , נ"ה _, _211 טורי , ק"ק _, 353 טיבה ( עפרה _11 , ( טיטוס _, 200 , 94 _טירופויון ראה גם גיא ה טירופויון _, גיא עושי הגבינה , הגיא המרכזי , הגיא , 227 , 77 , 36 , 9-6 טירינס _, 209 טלשיר , צ 273 , ' _טרלר , ד 104 , 95 , 54 , 44 , ' טשינגהם _, א"ד _. 246 , 114-112 יאז בר ישב , 384 , 321 יאזניהו בן מעשיהו _, 297 יאמרה , ק 72 , ' יאשיהו , 376 , 245 , 177 , 136 , 134 , 85 , 76 יב _, 342 , 326-324 יבוס , יבוסים , , 156 , 100 , 70-68 , 62-59 , 54 , 20 175 209-208 , 175 יבלעם , 208 יגאל בן זכרי , 385 יד אבשלום , 234-233 ידוע בן יוחנן כהן גדול , 386 , 343 , 325 ידיה בן חורמף _, 339 ידין _, י , 239 , 208 , 165 , 141 , 135 , 87 , 77 , 68 , ' 276 279-278 , 276 ידיעהו בן משלם , 297 יהד ראה יהוד ] יהו אשר על הבית , 385 , 275-274 ] יהו בן חסדיהו _, 288 ] יהו בן ידעיהו , 288 ] יהו בן מכיהו _, 289 יהואחז _, 235 , 86-85 יהואש ( מלך יהודה 134 , 81 , ( יהואש ( מלך ישראל 337 , 185 , ( יהוד , 386 , 383 , 332 , 315 יהודה ( ארץ , שבט , נחלה , 62 , 49 , 30 , 20 , 15 , 4 , ( 70 , 111 , 104 , 89 , 86 , 83 , 81-80 , 78-76 , 72 , 70 , 353 , 351-350 , 348-346 , 341 , 330-328 , 326 , 319-318 , 314-313 , 309-308 , 301-300 , 296 , 276 , 273 , 271 , 266 , 254 , 250-249 , 246 , 242 , 174 , 172 , 129 , 127 , 118 , 116

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר