מפתח אישים ומקומות

עמוד:426

ברכת השלח , 230 , 228 , 225 ברכת חזקיהו ראה גם חמאם אל בטרק , 229 , 96 ברכת ישראל , 7 ברכת ממילא , 229 ברסמן , ג 210 , ' ברץ , ' י"פ _, 210 _ברקאי _, ג , 130 , 118 , 116-115 , 95 , 57 , 49 , ' 43 394 , 391 , 291 _, 260 , 244-243 בשלם , 352 גאלינג _, ק 246-245 , 238 , 121 , ' גבל , 146 , 18 _ג'בל א ראס , 47 ג ' בל מכבר , 9 ג'בל קעקיר , 40 גבל , גבלים _, 127 גבע , _112 , 95 , 81 גבע , ה _117 , 99 , ' גבעה , 179 , 72 הגבעה המזרחית , 341 , 336 , 226 , 224 הגבעה המערבית , , 236 , 226 , 224-223 , 117 , 114 246 341 , 337 , 264 , 246 הגבעה הצפונית , 156 הגבעה הצרפתית , 408 , 400 , 389 , 5 גבעון , 395 , 315 , 258 , 208 , 80 , 19 הגבעות , _116-115 גבעת בית חסדא _, 7-6 גבעת ברושים , 406 גבעת גולגותא , 240 גבעת גרב , _116-115 גבעת משואה , 408 גבעת קריית יערים , 236 גבעת שאול ראה גם פול , תל אל , 395 , 13 גדיהו בן עזר , 303 , 297 גדליהו אשר על הבית , 276 גדליהו בן אחיקם _, 369 , 327 גדעון , 187 גוג _, 187 גודאה , 191 _גומתה , 329 גונן , ר 56 , 39 , ' גועה , _116-115 גורדון _, צ ''' ג 240 , ' גורן ארונה ( ארנן ) היבוסי , 157 , 75 , 73 גורן , י 35 , ' גותה _, ה 237 , 221 , 97-96 , ' גזר , 323 , 255 , 208 , 51 , 31-30 _, 28 , 25-24 , 17 גיא בן הינום , , 241 , 198 , 196 , 116 , 113 , 78 , 9-4 3 , 267 , 265-264 , 261 , 258 , 246 , 244-24 269 291 , 270-269 גיא הטירופויון ראה גם _טירופויון , גיא עושי הגבינה , הגיא המרכזי , הגיא , 230-228 , 225 , 223 , 36 , 14 הגיא המרכזי ראה גם טירופויון , , 227 , _121 , _116-115 230 244 , 230 גיא הערב , 7 הגיא הצולב ראה גם גיא הערב , 7 גיא עושי הגבינה ראה גם טירופויון , 6 הגיא ראה גם _טירופויון , גיא הטירופויון , 14 , 6 גיבסון _, ש 388 , 243 , 118 , 114-112 , ' גיחון עליון ראה גם מעיין הגיחון , , 119 , 106 _, 62 223 גיחון תחתון , 223 גיל , ד 221-220 , 215 , 211 , 209 , 206-205 _, 201 , ' גילה , שכונה , 400 , 64-63 גלגל , 19 גליל , 82 , 15 גליל מערבי , 18 גלעד , 82 גמריה בן מגן , 297 גמריהו בן שפן , 299 , 297 הגן הארמני , _113-112 גן המלך , 230 , 228 , 223 , 90 , 79 , 9 גן הקבר , 10 גן עוזא , 237-234 גרביני _, ג 237 , ' גריי , ג 70 , ' גרפינקל , י 296 , ' גרשם , 304 גשם הערבי , 335 , 314 גת כרמל , 32-30 גת פלשתים , 178 , 81 , 31 , 25 , 17 _דאנקן , ג 278 , ' דביר , , 165-164 , 160-157 , 153 , 148-146 , 144 170172-170 דגון _, 178

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר