מפתח אישים ומקומות

עמוד:424

אכסניית פאולוס , 261-260 , 244 אכשף , 23 , 18 אל ( אל כנעני 290 , 151 , ( אל שם מלך אשור , 152 אלבתרופוליס ראה גם בית גוברין _, _11 אלט , א 336 , 333 , 107 , 71 , ' אליהו , 285 אליקם בן אוהל , 297 , 287 אלישיב הכהן הגדול , _, 342 , 340 , 332 , 325 , 322 , 317 386 אלכסנדר מוקדון _, 386 , 346 , 325 אלמלכו ראה גם מלכאלו , 28 אלנתן , 384 , 331 , 321 , 294 אלנתן בן בלגי , 297 אלעזר בן נחם , 385 אלקנה , 182 אלשמע בן יהואב , 297 אלשמע בן סמכיה , 297 אם אל דרג 198 , _' אמאוס _, 11 אמון , _235 , 134 אמורי , אמוריים , 20 אמנחתפ הג 23 , 21 , 16 , _' אמנחתפ הד , ' ראה גם אח'נאתון , 32-27 , 23 , 16 אמציה _, 337 , 235 , 185 , 81 אמר , 316 אמר ( תל מסכנה 168-166 , ( אנו , 194 , 153 אנטוליה , אנטולים , 257 , 211 , 209 , 166-165 אנלל , 194 , 191 , 150 אנקומי _, 152 _אנתךתה _, 25 אסא _, 234 , 81-80 אסגלה _, 150 אסיה , 26 , 16-15 אסיה הקטנה , 291 , 250 אסף , 316 אפעל , י 77 , ' אפרח אחיהו , 303 , 297 אפרים ( שבט , נחלה 338-337 , 194 , 61 , ( ארביט _, א 208 , ' ארד _אל ברכה _, 228 ארונה היבוסי , 71 , 60-59 , 20 אךזיו _, בני , 30 , 24 אריסטיאס _, 231 ארך , 153 ארם דמשק , 82 ארם נהריים , 194 ארמון הנציב ראה גם הר העצה הרעה , ג'בל מכבר , 56 , 5-4 ארמניה , 325 ארסלאן טאש ראה גם _חדתה , 255 אררט ראה גם אוררטו , 267 , 257 , 238 ארתחשסתא _הא' מלך פרס , 382 , 372 , 369 , 367 , 354-352 , 349-348 , 342 , 336 , 333-332 , 323 , 320 , 311-310 ארתחשסתא הב' מלך פרס , 369 ארתחשסתא _הג' מלך פרס , 342 אשא , 303 , 285 אשדוד , אשדודית , _317 , 178 אשור , אשורים _, , 150 , 133 , 85 , 83-81 , 79-77 , 75 165 309 , 267 , 257 , 255 , 186 , 174 , 165 אשורנצרפל הב 75 , ' אשיהו _, 285 אשל , י 122 , ' אשקלון , 86 , 28 , 24 , 17 אשר על הבית , 254 _אשתר , 168 אתונה , 209 באר שבע , תל באר שבע , 208 , _174 , 164 , 104 בבל , בבלים , 385 , 378-377 , 367 , 365-364 , 362-358 , 351 , 346 , 338-337 , 329-327 , 309 , 307 , 268-267 , 262 , 245 , 193 , 191 , 181-180 , 133 , 126 , 117-116 , 111 , 108 , 99 , 89-88 , 86-85 , 75 בגוהי המפקד של ארתחשסתא הג 342 , 325 , _' בגוהי פחת יהודה , 325 , 323 , 321 בדן , 279 בדקר , 279 בהט , ד 229-228 , 130 , 95 , 79 , ' בובר , מ 184 , ' בוגזקוי _, 209 בונימוביץ , ש 42 , ' בוסינק _, ת''א , 165 , 163-160 , 158 בורח , מ 229 , ' בטש , תל בטש ראה גם תמנה , 300 , 99 ביברשטיין , ק 130 , 108 , 99 , 95 , '

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר