מפתח אישים ומקומות

עמוד:423

מפתח אישים ומקומות אא . 194 אבו ע'וש _, 195 , 31 , _11 אבו תור , 47 _אבי יונה _, מ 336 , 228-226 , 121 , 94 , _' אביגד , נ 341 , 331 _. 324 , 301 , 289 , 283 , 279 , 277-275 , 254 , 251 , 246 , 242 , 239-238 , 164 , 130 , 126 , 121 , 117-115 , _113 , 111 , 108 , 95-94 , 90 , 77 , ' אביה , 234 אבימלך _, 187 אבינדב , 72 אבל , פ"מ _, 1 אבלה ראה גם מרדיח _, ' תל , 168-166 , 38 אכלם , צ 208 , ' אבמעץ _, 303 אבן הזוחלת , 199-198 אבנימלך _, מ 220 , ' אברהם , 194 , 188 , 76 , 13 אבשלום , 233 אדד נרר השלישי , 81 אדוארד השביעי , 240 אדום , 88 , 32 אדוני צדק , 20-19 אדוניהו _, 199-197 אדלה נציב מצרי , 30 , 28 , 26-24 אדלשטיץ , ג 400 , 388 , 243 , 64 , _' אדרם , 304 אהרון , 179 אהרוני , י 394 , 286 , 284 , 165 , 161 , 87 , 70 , 30 , _' אוגוסטה ויקטוריה , 40 אוגריתית . 284 , 279 אוהל , 304-303 _אולברייט , ו _'' פ , , 209 , 186 , 155 , 152 , 132 _, 39 1 391 . 21 אולט _. ז 150 , 142 , ' אולם הכיסא , 156 , 126 אולם העמודים , 156 , 126 אום _טבא , 404 אוסטן _, וין דר , 209 _אוסישקין , ד , 227 , 224-222 , 215 , 127 , 121 , 79 , 59 , ' 229 277 _. 254 _. 251 , 247 , 243 , 229 אוסתן _. 325 אופלינוס 224 _. אורונטס _, 90 אוריה החתי 71 , _. אוריה הכהן , 135-134 אוריו , 384 , 321 אוררטו , 257 , 238 אחא , 303 אחז פלך יהודה , _164 , _138 , _134 , _118-117 , _82-81 , 32 , 224 247 236-234 _. 229-226 , 224 , אחזי , 321 אחזיה פחת יהודה , 331 אחיאל _, 303 , 288 , 283 אחיטוב _, ש 71 , ' אחימה , 303 אחימה חנניה , 297 אחימעץ _, 198 אחיקם , 283 אחמתא _, פרס , 331 , 328 _אח'נאתון _, 21 , 16 אחשורוש _, 353-352 , 348 , 310 אטרוריה , 267 , 250 איגאי _, איגאים , _211 , 209 איטליה , 250 _א _^ _ון _, 28 איליה קפיטולינה , 237 _איגארוס , 332 _איסר _, א 220 , 205 , ' איק , 291 , 267 איתן , א 296 , _112 , ' _אכד _, אכדים _, 142 , 87 , 21

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר