רשימת הקיצורים הביבליוגראפיים

עמוד:421

קניון , חפירה בירושלים 1974 = _ח _0 _נ _< _ח _. _161115016171 , _1 _. _0 _ל _01 _§§ _1 _^ _" _/ _, _ח _0 _ץח _^ _. _\ _1 _. _06 קניון , חפירות 7-21 = 1962 _. קק _/> _££ , 95 ( 1963 ) _, , _ 1962 , _ות _5 _31 . _161115316 _ח _£ _x _^ _3 _\ _' _3 _^ _10 _י _, _ח _> _' 0 ח _^ _. _^ _1 _. 1 _< _6 קניון , חפירות 9-20 = 1964 _. קק _£ _2 _, 97 ( 1965 ) , _י _/ , י 1 , 1964 _ח _21 _. _161118316 $ ח _£ _\ _03 _\ _' _3110 י , _ח 0 _ץח _0 _. _^ _1 _. _1 _<< 5 קניון , חפירות 73-88 = 1965 _. קק 1965 _' , _/> _££ _) , 95 ( 1966 ) , , _תז 5316 _ט _31 _. _161 _$ _ח _3110 _ע _£ _\ _03 _י , _ח 0 _ץח _0 . _\ _1 . 1 _< _6 קניון , חפירות _97-111 = 1967 _. קק _/> _£ _2 _, 100 _( _1968 ) , , _ 1 1967 , _ח _5 _31 _. _16111 $ _316 _ת _£ _\ _03 _\ _' _3110 _י , _ח 0 _ץח _^ _. _\ _1 _. _06 קניון , ירושלים 1 967 = _ח _< _10 _ח 1 _^ 0 _, _ץ _18 3000 _? _6015 0 _/ _1115101 _ז _011 _ע _1 : _£ _^ _ח _. _161113016 , _ח 0 _ץח _0 _. _1 _/ _1 _. _1 _< 6 קראופוט _ופיצ'ג'רלר = , _ץ _\/ 0116 _ח 060 _ק 10 _ץ 1 ( 16 7 _ו _3 _ח _0 _^^ _0 _ע _/ _1001 _* _0 _. _^ _1 _. _? _11286131 _( _1 _, _£ _x _^^ _י _. _\\' _. _€10 _\ _נ 1929 _ח _40 _ח _1 1927 _(/ _101 _] _0 / -8 - _5 _< _ק _11 _^ _01 _ז 1976 _\^ _. _1 רודולף , עזרא ונחמיה 1949 = _ח _86 _ח _11151 , _ל ' _// _, _47 _ן _6116 _^ _10 _א _""^/ _ג _11 _, _£ _2 _* _ק _/ _. _^ _10101 _ץ רייך ושוקרון , הגיחון = ר' רייך _וא' שוקרון , 'ירושלים , מעין הגיחוך , חדשות ארכיאולוגיות , קט ( תשנ"ט _, ( _עמ' . 118-116 רייך ושוקרון , ירושלים , עיר דוד = ר' רייך _וא' שוקרון , 'ירושלים , עיר דוד , ' חדשות ארכיאולוגיות , קו ( תשנ"ז _, ( עמ . 139 ' _רנץ , אפיגרפיה _> _1 _£ _, - _1111 , _0311115 13 _( 11 1995 = _ק _18 _? _0 _ק _£ _01 _$ _^ _£ _1 _\ _ז _1 _( _1 _(} _1 _*^ ( 161 _( _111 _\ _> _161 _ז _2 , _^ _0 ת ? _86 שטרן , התרבות החומרית = א' שטרן , התרבות החומרית של ארץ ישראל בתקופה הפרסית , ירושלים תשל"ג . שילה , מפעלי מים = י' שילה , 'מפעלי מים תת קרקעיים בתקופת הברזל , ' האדריכלות _בארץ ישראל בימי קדם , _עמ' . 248-232 שילה , קדם , 1 , _11 ) , = 11 _ז _(() 6 ( 16 _/ _ץ 1 _ח 1979 ¥ . _51111011 , _71 _x 6 _? _1010-460110 _001 _) _1101 011 ( 1 131061116 _45 _> _1101-11050 _ות _. _161115316 שילה , קדם , = 19 י' שילה , חפירות עיר דור ( קדם , ( 19 ירושלים _תשמ"ר = _ז _זזו _1 ( 1 , _1 . 1978-1982 _(< _2 _^/ _6 _" _1 _, 19 ) , _. _1610831610 1984 _¥ . _81111011 , _£ _x _^^\> _0 _^^ _0 _/^ _5 _011 _( _16 _ע _0 _/ _00 ( בהפניות לטקסט העברי מספרי העמודים מצוינים באותיות עבריות , לטקסט האנגלי-בספרות _ערביות . ( תדמור , ימי שיבת ציון = ח' תדמור , 'ימי שיבת ציון , ' י' אפעל ( עורך , ( ישראל ויהודה בתקופת המקרא ( ההיסטוריה של ארץ ישראל , ב , ( ירושלים תשמ '' ד , _עמ' . 283-251 תדמור , עליית _כורש = ח' תדמור , 'עליית כורש והרקע ההיסטורי להכרזתו , ' תדמור ( עורך , ( שיבת ציון , _עמ' . 16-5 תדמור , הרקע ההיסטורי = ח' תדמור , 'הרקע ההיסטורי להצהרת כורש , ' _ע"ז לדוד : ספר היובל לדור בן _גוריון _, ירושלים תשכ '' ד , _עמ' . 473-450 תדמור ( עורך , ( שיבת ציון = ח' תדמור ( עורך , ( שיבת ציון : ימי שלטון פרס ההיסטוריה של עם ישראל , ירושלים תשמ '' ג .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר