רשימת האיורים

עמוד:412

הצעת שחזור מקדש שלמה ( על פי ז' הרצוג ) 161 תל חורה , 'הבניין החיצון' 167 _אבלה , מקדש ס 167 ממבקאת , מקדש ו 167 ממבקאת , מקדש וו 167 אמר , מקדש _!< 167 325 מר , מקרש 167 324 מגידו , _'מקרש מגדל' ( תקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת ) 169 שכם , _'מקרש מגדל' ( תקופת הברונזה התיכונה ) 169 תל תעינאת , תוכנית המקדש ( תקופת הברזל ב ) 169 עין _ךךה , תוכנית המקדש בשלב 3 ( תקופת הברזל ב ) 169 המקדש בערר , שכבה 172 _\ שחזור המקדש בתל דן 174 חתך גיאולוגי של עיר דויד ומיקום מפעלי המים ( על פי גיל , גיאולוגיה , _עמ' , 6 איור 196 ( 4 מערכת מפעלי המים בעיר דויד : תוכנית כללית ( על פי שילה , קדם , , 19 איור 197 ( 30 חתך ותוכנית של מערכת פיר _וורן ( _עיבוד על פי גיל , גיאולוגיה , _עמ' , 7 איור 5 ועדכונים _על פי רייך ושוקרון ) 202 מערכת פיר _וורן , שחזור התפתחות המערכת ( _על פי רייך ושוקרון ) 203 חתכים אנכיים בפיר וורן ( _על פי משלחת י' שילה , גיל , גיאולוגיה , _עמ' , 14 איור 203 ( 6 נקודת הנביעה של מעיין הגיחון 204 המנהרה המתונה במערכת פיר וורן , מבט לצפון . משמאל : קו התפר בין שכבת סלע המלכה ( למעלה ) והמיזי אחמר ( למטה . ( ימין למטה : הגישה לפתח הפיר הקרסטי 204 מערכת פיר וורן , קצה המנהרה האלכסונית המתונה והפתח העליון של הפיר הקרסטי 204 תוכנית החציבות באזור הגיחון על פי ונסאן ( מספור התעלות לפי ונסאן ) 207 תוכנית נקבת חזקיהו כין מעיין הגיחון וברכת השילוח , וחתכי רוחב בנקבה _על פי האב ונסאן 215 חתך סכימטי _בנקבת חזקיהו המדגים את תהליך החציבה _על פי גיל ( מבט לצפון ) 216 מתקני המים בקצה הדרומי של עיר דויד ( על פי אוסישקין ) 223 מערת קבורה בעלת תקרה גמלונית — כפר השילוח 249 מערת קבורה בעלת תקרה שטוחה עם כרכוב הטפחות — כפר השילוח 251 קבר בת פרעה — תוכנית , מבט חזיתי וחתך רוחב 252 קבר _... _' יהו אשר על _הבית' 253 מערה מס' — 1 סנט אטיין 256 מערה מס' — 2 סנט אטיין 258 תוכנית וחתכים — מערת קבורה במורד הר ציון 263 תוכנית מערות הקבורה בכתף הינום 264 מערה מס' — 24 כתף הינום — תוכנית ושחזור איזומטרי 266

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר