רשימת האיורים

עמוד:411

רשימת האיורים מפת סביבות ירושלים — קו פרשת המים הארצית ותחומי אגני הניקוז העיקריים 6 מפת העיר העתיקה — התשתית הטופוגרפית : רכסים ונחלים 7 א"ע . 287 מכתב של _עבךח'בה מושל ירושלים לפרעה אמנחתפ ד' 29 הצעת שחזור של הבתים מתקופת הברונזה הקדומה שנתגלו בעיר דויד 37 קבר מתקופת הברונזה הביניימית שנחשף בידי קניון על הר הזיתים . מבט על פיר הכניסה לקבר , וכלי חרס שנמצאו בו 41 שרידי חומה ( ואולי שער ) מתקופת הברונזה התיכונה ב ( ועליה שרירים מתקופת הברזל ב ) שנחשפו בעיר _רויד על ידי קניון 43 שיבוצי עצם שונים מתקופת הברונזה התיכונה ב ; מחפירות שילה בעיר רויד 45 מפת אתרי קברים מתקופת הברונזה בסביבות ירושלים 46 חרפושיות מתקופת הברונזה התיכונה ב והמאוחרת מהקבר בדומינוס פלוויט שעל הר הזיתים 48 מבט פרספקטיבי של שטח _0 בחפירות שילה בעיר _דויד 53 שבר מצבה מצרית מתקופת הברונזה המאוחרת שנתגלה באזור שמצפון לשער שכם 58 חלקי כן פולחני מתקופת הברזל א שנתגלה בחפירות שילה בעיר דויד 63 תוכנית היישוב מתקופת הברזל א בשכונת גילה 64 חפירות א' מזר _וב' מזר באזור 'חומת העופל . ' תוכנית שרידי השער והמבנה הנספח אליו . בתחתית התוכנית מסומנים מתארי שני המגדלים שחשף צ' _וורן 98 חפירות קניון במדרון המזרחי של עיר דויד . במרכז התצלום קטע מחומת העיר משלהי תקופת הברזל ( חומה _/\ _א _, _( בנויה בחלקה על הסלע ובחלקה על חומה קדומה 8 ) א ) שנראית בחלקה בשמאל התמונה . מבט _לדרום מערב 102 חפירות י' שילה בעיר דויד ( שטח . ( _0 מראה כללי . בחלק המרכזי והימני נראה המבנה המדורג , היורד מראש השטח ועד לתחתיתו . במרכז , בנוי לתוכו 'בית אחיאל . ' מבט למערב 103 חפירות קראופוט _ופיצ'ג'רלר בעיר דויד , שרידי השער המזוהה עם 'שער הגיא . ' מבט _לדרום מזרח 107 תוכנית השרידים מתקופת בית ראשון והתקופה החשמונאית בחפירות נ' _אביגד ברובע היהודי 109 מפת ירושלים בסוף תקופת המלוכה . הנקודות מסמנות אתרים ישראליים שנחפרו 109 חפירות נ' אביגד ברובע היהודי , חומתה _הצפונית מערבית של העיר ( שטח א , ( עם התרחבותה בשלהי המאה _הח' לפסה"נ . מבט לצפון מזרח 110 חפירות נ' אביגד ברובע היהודי . פרט מפניה החיצוניים של החומה ( שטח א . ( מבט לדרום מזרח 110 חפירות נ' אביגד ברובע היהודי . המגדל הישראלי ( שטח ש . ( מבט _לררום מערב 111 הצעות שונות לשחזור תוואי חומות ירושלים בתקופת בית ראשון . _על פי גוסטב _דלמן ;( 1830 ) על פי קורט גאלינג ;( 1937 ) על פי מיכאל אבי יונה 120 ( 1956 ) חפירות _י' שילה בעיר דויד ( שטח _, ( _0 'בית אחיאל . ' במרכז נראים שני עמודי אבן ושתי אומנות בנויות , וביניהן חצר מרכזית עם חדרים סביבה . מבט לצפון מזרח 123 חפירות נ' אביגד ברובע היהודי . שרידי בית מגורים משלהי המאה _הח' לפסה"נ שנחתך על ידי פני החומה . מבט לצפון מזרח 125 חפירות ק' קניון בעיר דויד . כותרת _פרוטו איאולית 128 תוכנית מקדש שלמה 159

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר